Show simple item record

dc.contributor.authorБерезюк, В. О.uk
dc.contributor.authorBerezyuk, V.en
dc.contributor.authorСилантьєв, Сергій Олексійовичuk
dc.contributor.authorSylantiev, Sergiyen
dc.date.accessioned2011-05-26T08:53:31Zen
dc.date.available2011-05-26T08:53:31Zen
dc.date.issued2009-09-11
dc.identifier.citationБерезюк В. О. Соціальні мережі як основа реалізації інноваційного потенціалу / В. О. Березюк, С. О. Силантьєв // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 23. – С. 137–143.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/349en
dc.description.abstractУ даній статті досліджено процес створення та розвитку інноваційного інкубатору на основі взаємодії соціальних мереж, розроблених із застосуванням сучасних веб-технологій. Проаналізовано світовий ринок соціальних мереж, їх функціональна частина та напрями діяльності. Представлено розробку: соціальна студентська мережа, яка є інфокомунікаційним простором для студентів, молодих учених, зацікавлених у власному професійному розвитку за напрямками наукової і освітньої діяльності університету з метою створення власних робочих місць в економіці знань і втілення інноваційних ідей.uk
dc.description.abstractIn this article on the bases of social net with using web-technologies the innovation incubator creating and development process are researched. The analyses of social net market, their functionality and ways of development are presented. Social student net as an infocommunication net for students, young scientists with motivation in own professional development in science and teaching university activity to create their own work places in knowledge economy and innovation idea realization are presented.en
dc.description.abstractВ данной статье исследуется процесс создания и развития инновационного инкубатора на основе взаимодействия социальных сетей, созданных с применением современных веб-технологий. Проведен анализ рынка социальных сетей, их функциональная часть и направления их развития. Представлена разработка — социальная студенческая сеть, представляющая собой инфокоммуникационную среду для студентов, молодых ученых, заинтересованных в собственном профессиональном развитии по направлениям научной и учебной деятельности университета с целью создания собственных рабочих мест в экономике знаний и воплощения инновационных идей.ru
dc.language.isouken
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectсоціальні мережіuk
dc.subjectінноваційний капіталuk
dc.subjectінноваційний інкубаторuk
dc.subjectsocial networksen
dc.subjectinnovative capitalen
dc.subjectinnovation incubatoren
dc.subjectinnovation capitalen
dc.subjectinnovation incubatoren
dc.subjectсоциальные сетиru
dc.subjectинновационный капиталru
dc.subjectинновационный инкубаторru
dc.titleСоціальні мережі як основа реалізації інноваційного потенціалуuk
dc.typeArticleen
dc.subject.udc330.354uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record