Show simple item record

dc.contributor.authorІльніцький, Ярослав Васильовичuk
dc.date.accessioned2014-05-27T07:02:24Zen
dc.date.available2014-05-27T07:02:24Zen
dc.date.issued2012-05-24
dc.identifier.citationІльніцький Я. В. Методолого-методичний інструментарій дослідження відповідальної поведінки соціальних партнерів на ринку праці / Я. В. Ільніцький // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 485-495.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/3560en
dc.description.abstractУ статті розглянуто особливості ринкового та інституціонального підходів до регулювання зайнятості з врахуванням складових нормативно-правового і інформаційного забезпечення, обгрунтовано пріоритети дворівневого моніторингу соціальної відповідальності на ринку праці. Запропоновано методолого-методичний інструментарій дослідження та оцінювання відповідальної поведінки соціальних партнерів на регіональному рівні.uk
dc.description.abstractThe particularities of market and institutional approaches of employment regulations are considered in the article taking into account the regulatory and informational support aspects; the priorities of the split-level social responsibility monitoring in the labor market are proved. The methodical and methodological tools of social partners’ responsible behavior research and estimation are offered in the regional market.en
dc.description.abstractВ статье рассмотрены особенности рыночного и институциональных подходов в регулировании занятости с учетом составляющих нормативно-правового и информационного обеспечения, обоснованы приоритеты двухуровневого мониторинга социальной ответственности на рынке труда. Предложен методолого - методический инструментарий исследования и оценки ответственного поведения социальных партнеров на региональном уровне.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectвідповідальна поведінкаuk
dc.subjectсоціальні партнериuk
dc.subjectринок праціuk
dc.subjectсфера зайнятостіuk
dc.subjectсоціальна відповідальністьuk
dc.subjectresponsible behavioren
dc.subjectsocial partnersen
dc.subjectlabor marketen
dc.subjectsector of employmenten
dc.subjectsocial responsibilityen
dc.subjectответственное поведениеru
dc.subjectсоциальные партнерыru
dc.subjectрынок трудаru
dc.subjectсфера занятостиru
dc.subjectсоциальная ответственностьru
dc.titleМетодолого-методичний інструментарій дослідження відповідальної поведінки соціальних партнерів на ринку праціuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc005.95: 331.024.2uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record