Recent Submissions

 • IТ-компонента моніторингу якості освітнього процесу економічного університету 

  Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Горбов, Владислав Володимирович; Horbov, V. V.; Горбов, Владислав Владимирович; Горбова, Юлія Сергіївна; Horbova, Y. S.; Горбова, Юлия Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті актуалізується необхідність комплексної оцінки якості освітньої діяльності. Надано визначення якості освіти в рамках соціологічного та економічного дискурсу. Акцентується увага на якості освіти як складностру ...
 • Системний підхід в правовій інформатиці 

  Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, Lyudmila; Петренко, Людмила Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розглянуто питання, пов’язані з розвитком нового наукового напрямку — правової інформатики як міждисциплінарної галузі знань, особливу увагу приділено теоретико-методологічним основам системного підходу, його ...
 • Моніторинг стану часових рядів валютних котирувань з використанням рядів Фур’є 

  Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, Vasil; Дербенцев, Василий Джорджевич; Овчаренко, Андрій Анатолійович; Ovcharenko, А.; Овчаренко, Андрей Анатольевич; Безкоровайний, Віталій Сергійович; Bezkorovainyi, V. S.; Безкоровайный, Виталий Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Робота присвячена питанням можливості застосування рядів Фур’є для аналізу часових рядів валютних котирувань у режимі реального часу. При використанні технічного аналізу стану валютних ринків коливання валютних котирувань, ...
 • Архітектура когнітрона в інтелектуальній банківській системі 

  Кисіль, Тетяна Миколаївна; Kysil, T. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  В даній статті розглядається архітектура та організація інтелектуальної банківської системи на основі функціонування чотиришарового когнітрона Фукушіми. Адаптовано алгоритм самонавчання когнітрона в системі, який оптимально ...
 • Спектральний аналіз економічних циклів 

  Овчаренко, Андрій Анатолійович; Ovcharenko, А.; Овчаренко, Андрей Анатольевич; Безкоровайний, Віталій Сергійович; Bezkorovainyi, V. S.; Безкоровайный, Виталий Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
 • Цифровізація економіки та суспільства як драйвер змін в освітньому середовищі 

  Дибкова, Людмила Миколаївна; Dybkova, Liudmyla; Дыбкова, Людмила Николаевна (Бердянський державний педагогічний університет, 2019-09)
 • Метoди рoзрoбки та захисту автoматизoванoї системи управління oбліку успішнoсті студентів 

  Рзаєв, Дмитро Олександрович; Rzaiev, D. O.; Рзаев, Дмитрий Александрович; Рзаєва, Світлана Леонідівна (Університет державної фіскальної служби України, 2019-05)
 • Інформаційні технології як чинник змін в освітньому середовищі 

  Дибкова, Людмила Миколаївна; Dybkova, Liudmyla; Дыбкова, Людмила Николаевна (Університет державної фіскальної служби України, 2019-05)
 • ІКТ у Німеччині: сучасний стан та перспективи розвитку 

  Дибкова, Людмила Миколаївна; Dybkova, Liudmyla; Дыбкова, Людмила Николаевна; Норенко, Євгенія Олександрівна (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2018-04)
 • Developing Future English Teachers’ Overall Communicative Language Ability: Open Educational Resources Usage 

  Malykhin, Oleksandr; Aristova, Nataliia; Dybkova, Liudmyla; Дибкова, Людмила Миколаївна; Дыбкова, Людмила Николаевна (LUMEN Publishing House, 2019)
  The main objective of research is to investigate into the use of open educational resources in developing future English teachers’ overall communicative language ability. To achieve progress in attaining the main objective ...
 • Розвиток цифрової компетентності студентів у процесі здійснення науково-дослідної роботи 

  Дибкова, Людмила Миколаївна; Dybkova, Liudmyla; Дыбкова, Людмила Николаевна (Бердянський державний педагогічний університет, 2019)
  Стрімкий розвиток та конвергенція нових інформаційних технологій спричиняє швидку та кардинальну трансформацію у всіх сферах життя суспільства, включаючи освітнє середовище. Метою дослідження, представленого у статті, ...
 • Перспективи електронного навчання у 21 столітті за допомогою застосування мобільних девайсів 

  Дибкова, Людмила Миколаївна; Dybkova, Liudmyla; Дыбкова, Людмила Николаевна (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2019)
  Мобільні пристрої представили нове покоління освітніх інструментів, які надають змогу творчо використовувати миттєвий доступ до багатства Інтернет-ресурсів. Ці пристрої є відносно новим інструментом у педагогічному ...
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність викладача закладу вищої освіти в умовах цифровізації освітнього процесу 

  Дибкова, Людмила Миколаївна; Dybkova, Liudmyla; Дыбкова, Людмила Николаевна (Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка, 2019)
  Відзначено, що поява інтернету і стрімкий розвиток новітніх інформаційних та мобільних технологій, їх застосування у навчанні актуалізує питання професійної компетентності викладачів закладів вищої освіти (ЗВО) в організації ...
 • Management of Formation of Communicative Competence of the Future Economists: Case Study of Ukraine 

  Kucher, Anatolii; Mendrukh, Iuliia; Khodakevych, Olha; Dybkova, Liudmyla; Дибкова, Людмила Миколаївна; Дыбкова, Людмила Николаевна (UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science,Serbia, 2019-11)
  The purpose of the article is to present the results of the research and to substantiate and experimentally verify the model of management regarding the prospective economists’ communication competence formation (namely ...
 • Теоретико-методичні засади системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей 

  Дибкова, Людмила Миколаївна; Dybkova, Liudmyla; Дыбкова, Людмила Николаевна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2016-09-26)
  У дисертації здійснено теоретичний аналіз й запропоновано вирішення актуальної наукової проблеми проведення оцінювання результатів навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей. Представлену систему оцінювання ...
 • Підвищення міжнародної конкурентоспроможності університетів у цифровому суспільстві 

  Дибкова, Людмила Миколаївна; Dybkova, Liudmila; Дыбкова, Людмила Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Статтю присвячено аналізу впливу трансформаційних змін у цифровій економіці на освітній процес та визначення чинників, які підвищують міжнародну конкурентоспроможність університетів. Проаналізовано компоненти рейтингів ...
 • Аналіз теоретичних концепцій довгих хвиль в економіці 

  Овчаренко, Андрій Анатолійович; Ovcharenko, A. A.; Овчаренко, Андрей Анатольевич; Куліда, Вікторія Іванівна; Kulida, V. I.; Кулида, Виктория Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Робота присвячена питанням аналізу сучасних теоретичних концепцій виникнення довгих хвиль в економіці. Висвітлено основні положення теорії Кондрат’єва та альтернативних концепцій довгих хвиль. Обґрунтовано перспективність ...
 • Моделювання динаміки ринку криптовалют 

  Безкоровайний, Віталій Сергійович; Bezkorovainyi, V. S.; Безкоровайный, Виталий Сергеевич; Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, V.; Дербенцев, Василий Джорджевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Робота присвячена питанням моделювання короткострокої динаміки криптовалют. Для використання криптовалют як інвестиційного активу необхідно мати ефективні інструменти прогнозування їх курсової вартості, принаймні на ...
 • Роль правової інформатики в підготовці юристів за умов цифровізації економіки 

  Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
 • Організація нейронних систем в фінансово-економічній діяльності 

  Кисіль, Тетяна Миколаївна; Kysil, Tetiana; Кисиль, Татьяна Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)

View More