Recent Submissions

 • Реалізація технології «перевернутого» навчання при навчанні інформатичних дисциплін в умовах карантинних обмежень 

  Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Yuliia; Красюк, Юлия Николаевна; Кучерява. Тетяна Олексіївна; Кучерява, Тетяна Олексіївна; Kucheriava, Tetiana; Кучерявая, Татьяна Алексеевна (NGO European Scientific Platform, 2022-04-29)
 • Побудова моделі прийняття рішень на валютному ринку 

  Безкоровайний, Віталій Сергійович; Bezkorovainyi, Vitaly; Безкоровайный, Виталий Сергеевич; Дербенцев, Василь Джоржови; Derbentsev, Vasily; Дербенцев, Василий Джорджевич; Куліда, Вікторія Іванівна; Kulida, Viktoriia; Кулида, Виктория Ивановна (Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, 2017-05)
 • Моделювання стану валютного ринку з використанням кусково-неперервних функцій та ланцюгів Маркова 

  Безкоровайний, Віталій Сергійович; Bezkorovainyi, V. S.; Безкоровайный, Виталий Сергеевич; Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, V.; Дербенцев, Василий Джорджевич; Овчаренко, Андрій Анатолійович; Ovcharenko, А.; Овчаренко, Андрей Анатольевич (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2018-05)
 • Ігрова модель багатостанової рівноваги в економіці 

  Тішков, Богдан Олександрович; Tishkov, Bohdan; Тишков, Богдан Александрович; Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, V.; Дербенцев, Василий Джорджевич (Хмельницький національний університет, 2018-10)
 • Fractal analysis of the economic sustainability of enterprise 

  Matviychuk, Andriy; Матвійчук, Андрій Вікторович; Матвийчук, Андрей Викторович; Novoseletskyy, Oleksandr; Vashchaiev, Serhii; Ващаєв, Сергій Сергійович; Ващаев, Сергей Сергеевич; Velykoivanenko, Halyna; Великоіваненко, Галина Іванівна; Великоиваненко, Галина Ивановна; Zubenko, Igor (EDP Sciences, 2019-05)
  The article deals with the method of calculating the fractal analysis, the time series of economic sustainability of the industrial enterprise on the trend-resistant sustainability were investigated by estimating the ...
 • Forecasting cryptocurrency prices time series using machine learning approach 

  Derbentsev, Vasily; Дербенцев, Василь Джоржови; Дербенцев, Василий Джорджевич; Datsenko, Natalia; Даценко, Наталія Володимирівна; Даценко, Наталия Владимировна; Stepanenko, Olga; Степаненко, Ольга Петрівна; Степаненко, Ольга Петровна; Bezkorovainyi, Vitaly; Безкоровайний, Віталій Сергійович; Безкоровайный, Виталий Сергеевич (EDP Sciences, 2019-05)
  This paper describes the construction of the short-term forecasting model of cryptocurrencies’ prices using machine learning approach. The modified model of Binary Auto Regressive Tree (BART) is adapted from the standard ...
 • Моделювання короткострокової динаміки валютних курсів з використанням глибоких нейронних мереж 

  Дербенцев, Василь Джоржови; Derbentsev, Vasily; Дербенцев, Василий Джорджевич; Безкоровайний, Віталій Сергійович; Bezkorovainyi, Vitalii; Безкоровайный, Виталий Сергеевич; Овчаренко, Андрій Анатолійович; Ovcharenko, Andrey; Овчаренко, Андрей Анатольевич (Одеський національний економічний університет, 2020)
  Робота присвячена питанням короткострокового прогнозування валютних курсів за допомогою моделей глибокого навчання. З цією метою було побудовано модель глибокого навчання на основі синтезу нейронних мереж загорткового (CNN) ...
 • Прогнозування оцінки ймовірності банкрутства банківських установ на основі адаптованої нормативно-індексної моделі 

  Домінова, Інна Володимирівна; Dominova, Inna; Доминова, Инна Владимировна; Кисіль, Тетяна Миколаївна; Kysil, Tetiana; Кисиль, Татьяна Николаевна (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2021-01)
  Банківські установи в процесі ведення власної діяльності постійно наражаються на різного роду ризиків, які безпосередньо впливають на їх фінансову стійкість та стабільність. В умовах сьогодення, коли ринок фінансових послуг ...
 • Організація масштабного самонавчання викладачів технології розробки дистанційних курсів 

  Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Iuliia; Красюк, Юлия Николаевна (ГО «Міжнародний центр наукових досліджень», 2021-06-11)
  У роботі проаналізовано досвід організації масштабного самонавчання науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти технології розробки дистанційних курсів через використання навчального онлайнового курсу «Створюємо ...
 • Моделювання процесів управління фінансовою безпекою підприємства 

  Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11-10)
  Дисертація містить результати дослідження процесів управління фінансовою безпекою підприємства засобами економіко-математичного моделювання. В роботі розкрито зміст категорії «фінансова безпека підприємства», визначено її ...
 • Алгоритм функціонування інтелектуальної банківської системи 

  Кисіль, Тетяна Миколаївна; Kysil, Tetiana; Кисиль, Татьяна Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У даній статті розглянуто алгоритм функціонування інтелектуальної системи прогнозування оцінки ймовірності банкрутства банківських установ на основі динамічної нормативно-індексної моделі. Запропонований автором адаптований ...
 • Шляхи та проблеми впровадження цифрових технологій в практику ведення бухгалтерського обліку 

  Ніколенко, Лариса Анатоліївна; Nikolenko, L.; Николенко, Лариса Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-12-10)
 • Моніторинг стану та моделювання динамики ринку криптовалют 

  Безкоровайний, Віталій Сергійович; Bezkorovainyi, V. S.; Безкоровайный, Виталий Сергеевич; Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, V.; Дербенцев, Василий Джорджевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10-23)
 • Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів 

  Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002-06-13)
  Дисертація містить результати дослідження цінових процесів на ринку опціонів засобами економіко-математичного моделювання з урахуванням чинників, що виникають в умовах програмної торгівлі. В роботі проведено порівняльний ...
 • Моніторинг результатів навчальної діяльності студентів як засіб підвищення якості навчання 

  Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Yuliia; Красюк, Юлия Николаевна (Херсонський державний університет, 2014-06)
 • Особливості організації освітнього процесу за дистанційною формою в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 

  Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Iuliia; Красюк, Юлия Николаевна (Київський національний університет будівництва і архітектури, 2016-05)
 • Атестація дистанційних курсів як обов’язкова складова системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Україні 

  Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Iuliia; Красюк, Юлия Николаевна (Київський національний університет будівництва і архітектури, 2017-05)
 • Моделювання інформаційно-аналітичної системи обліку робочого часу співробітників підприємства 

  Чубаєвський, Віталій Іванович; Chubаiеvskуi, Vitаliу; Чубаевский, Виталий Иванович; Рзаєва, Світлана Леонідівна; Rzаiеvа, Svitlаnа; Рзаева, Светлана Леонидовна; Рзаєв, Дмитро Олександрович; Rzaiev, Dmytro; Рзаев, Дмитрий Александрович (Чернігівський національний технологічний університет, 2019)
  Актуальність теми дослідження. У статті описано технологію розробки та моделювання інформаційно- аналітичної системи обліку робочого часу співробітників підприємства. Інформаційно-аналітична система дає можливість формувати ...
 • Застосування методів машинного навчання до прогнозування часових рядів криптовалют 

  Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, Vasil; Дербенцев, Василий Джорджевич; Великоіваненко, Галина Іванівна; Velykoivanenko, Halyna; Великоиваненко, Галина Ивановна; Даценко, Наталія Володимирівна; Datsenko, Nataliia; Даценко, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Робота присвячена питанням прогнозування короткострокової динаміки часових рядів криптовалют за допомогою методів машинного навчання (ML). Проаналізовано методологічні засади, переваги та недоліки використання ML-алгоритмів ...
 • IТ-компонента моніторингу якості освітнього процесу економічного університету 

  Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Горбов, Владислав Володимирович; Horbov, V. V.; Горбов, Владислав Владимирович; Горбова, Юлія Сергіївна; Horbova, Y. S.; Горбова, Юлия Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті актуалізується необхідність комплексної оцінки якості освітньої діяльності. Надано визначення якості освіти в рамках соціологічного та економічного дискурсу. Акцентується увага на якості освіти як складностру ...

View More