Recent Submissions

 • A dynamic model for evaluation of the economic cluster development strategy regarding transport component 

  Kravchenko, Volodymyr; Кравченко, Володимир Георгійович; Кравченко, Владимир Георгиевич; Kravchenko, Tetiana; Кравченко, Тетяна Володимирівна; Кравченко, Татьяна Владимировна; Koliada, Yurii; Коляда, Юрій Васильович; Коляда, Юрий Васильевич; Soloviova, O.; Соловйова, O. О.; Vysotska, I.; Висоцька, I. І. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2021)
  The article presents an approach to evaluating the strategy of economic development of the cluster, which includes a dynamic economic-mathematical model and tools of adaptive modeling, in particular the formation of ...
 • Спектральний аналіз середньо- та довгострокових економічних циклів 

  Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, Vasil; Дербенцев, Василий Джорджевич; Овчаренко, Андрій Анатолійович; Ovcharenko, Andrii; Овчаренко, Андрей Анатольевич; Луняк, Ірина Вікторівна; Luniak, Iryna; Луняк, Ирина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Робота присвячена питанням дослідження та ідентифікації середньо- та довгострокових економічних циклів. Дослідження особливостей циклічного розвитку економіки, у тому числі за допомогою статистичних методів і моделей, є ...
 • Адаптація дистанційних курсів до онлайнового навчання в кризових умовах 

  Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Yuliia; Красюк, Юлия Николаевна; Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна (Громадська організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», 2022)
  В умовах кризового онлайнового навчання актуальним залишається завдання щодо формування якісного цифрового навчального контенту та ефективного його використання в освітньому процесі. Умови карантинних обмежень та воєнного ...
 • Автоматизація підготовки звітності в розрізі країн для податкового адміністрування з метою протидії ВЕРS 

  Ніколенко, Лариса Анатоліївна; Nikolenko, Larysa; Николенко, Лариса Анатольевна; Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Yuliia; Красюк, Юлия Николаевна (ФОП «Жукова Ірина Віталіївна», 2022)
  Одним з важливих аспектів реалізації Кроку 13 Плану BEPS (протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування) є приєднання України до автоматичного обміну податковою інформацією. Тому стає ...
 • Conceptual approaches to automation of processes of preparation of country-by-country report and tax administration 

  Nikolenko, Larysa; Ніколенко, Лариса Анатоліївна; Николенко, Лариса Анатольевна; Kryshtopa, Iryna; Криштопа, Ірина Ігорівна; Криштопа, Ирина Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  The theoretical and practical aspects of automation of processes of preparation of countryby-country report and tax administration are investigated. Досліджено теоретичні та практичні аспекти автоматизації процесів ...
 • Реалізація технології «перевернутого» навчання при навчанні інформатичних дисциплін в умовах карантинних обмежень 

  Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Yuliia; Красюк, Юлия Николаевна; Кучерява. Тетяна Олексіївна; Кучерява, Тетяна Олексіївна; Kucheriava, Tetiana; Кучерявая, Татьяна Алексеевна (NGO European Scientific Platform, 2022-04-29)
 • Побудова моделі прийняття рішень на валютному ринку 

  Безкоровайний, Віталій Сергійович; Bezkorovainyi, Vitaly; Безкоровайный, Виталий Сергеевич; Дербенцев, Василь Джоржови; Derbentsev, Vasily; Дербенцев, Василий Джорджевич; Куліда, Вікторія Іванівна; Kulida, Viktoriia; Кулида, Виктория Ивановна (Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, 2017-05)
 • Моделювання стану валютного ринку з використанням кусково-неперервних функцій та ланцюгів Маркова 

  Безкоровайний, Віталій Сергійович; Bezkorovainyi, V. S.; Безкоровайный, Виталий Сергеевич; Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, V.; Дербенцев, Василий Джорджевич; Овчаренко, Андрій Анатолійович; Ovcharenko, А.; Овчаренко, Андрей Анатольевич (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2018-05)
 • Ігрова модель багатостанової рівноваги в економіці 

  Тішков, Богдан Олександрович; Tishkov, Bohdan; Тишков, Богдан Александрович; Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, V.; Дербенцев, Василий Джорджевич (Хмельницький національний університет, 2018-10)
 • Fractal analysis of the economic sustainability of enterprise 

  Matviychuk, Andriy; Матвійчук, Андрій Вікторович; Матвийчук, Андрей Викторович; Novoseletskyy, Oleksandr; Vashchaiev, Serhii; Ващаєв, Сергій Сергійович; Ващаев, Сергей Сергеевич; Velykoivanenko, Halyna; Великоіваненко, Галина Іванівна; Великоиваненко, Галина Ивановна; Zubenko, Igor (EDP Sciences, 2019-05)
  The article deals with the method of calculating the fractal analysis, the time series of economic sustainability of the industrial enterprise on the trend-resistant sustainability were investigated by estimating the ...
 • Forecasting cryptocurrency prices time series using machine learning approach 

  Derbentsev, Vasily; Дербенцев, Василь Джоржови; Дербенцев, Василий Джорджевич; Datsenko, Natalia; Даценко, Наталія Володимирівна; Даценко, Наталия Владимировна; Stepanenko, Olga; Степаненко, Ольга Петрівна; Степаненко, Ольга Петровна; Bezkorovainyi, Vitaly; Безкоровайний, Віталій Сергійович; Безкоровайный, Виталий Сергеевич (EDP Sciences, 2019-05)
  This paper describes the construction of the short-term forecasting model of cryptocurrencies’ prices using machine learning approach. The modified model of Binary Auto Regressive Tree (BART) is adapted from the standard ...
 • Моделювання короткострокової динаміки валютних курсів з використанням глибоких нейронних мереж 

  Дербенцев, Василь Джоржови; Derbentsev, Vasily; Дербенцев, Василий Джорджевич; Безкоровайний, Віталій Сергійович; Bezkorovainyi, Vitalii; Безкоровайный, Виталий Сергеевич; Овчаренко, Андрій Анатолійович; Ovcharenko, Andrey; Овчаренко, Андрей Анатольевич (Одеський національний економічний університет, 2020)
  Робота присвячена питанням короткострокового прогнозування валютних курсів за допомогою моделей глибокого навчання. З цією метою було побудовано модель глибокого навчання на основі синтезу нейронних мереж загорткового (CNN) ...
 • Прогнозування оцінки ймовірності банкрутства банківських установ на основі адаптованої нормативно-індексної моделі 

  Домінова, Інна Володимирівна; Dominova, Inna; Доминова, Инна Владимировна; Кисіль, Тетяна Миколаївна; Kysil, Tetiana; Кисиль, Татьяна Николаевна (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2021-01)
  Банківські установи в процесі ведення власної діяльності постійно наражаються на різного роду ризиків, які безпосередньо впливають на їх фінансову стійкість та стабільність. В умовах сьогодення, коли ринок фінансових послуг ...
 • Організація масштабного самонавчання викладачів технології розробки дистанційних курсів 

  Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Iuliia; Красюк, Юлия Николаевна (ГО «Міжнародний центр наукових досліджень», 2021-06-11)
  У роботі проаналізовано досвід організації масштабного самонавчання науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти технології розробки дистанційних курсів через використання навчального онлайнового курсу «Створюємо ...
 • Моделювання процесів управління фінансовою безпекою підприємства 

  Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11-10)
  Дисертація містить результати дослідження процесів управління фінансовою безпекою підприємства засобами економіко-математичного моделювання. В роботі розкрито зміст категорії «фінансова безпека підприємства», визначено її ...
 • Алгоритм функціонування інтелектуальної банківської системи 

  Кисіль, Тетяна Миколаївна; Kysil, Tetiana; Кисиль, Татьяна Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У даній статті розглянуто алгоритм функціонування інтелектуальної системи прогнозування оцінки ймовірності банкрутства банківських установ на основі динамічної нормативно-індексної моделі. Запропонований автором адаптований ...
 • Шляхи та проблеми впровадження цифрових технологій в практику ведення бухгалтерського обліку 

  Ніколенко, Лариса Анатоліївна; Nikolenko, L.; Николенко, Лариса Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-12-10)
 • Моніторинг стану та моделювання динамики ринку криптовалют 

  Безкоровайний, Віталій Сергійович; Bezkorovainyi, V. S.; Безкоровайный, Виталий Сергеевич; Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, V.; Дербенцев, Василий Джорджевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10-23)
 • Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів 

  Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002-06-13)
  Дисертація містить результати дослідження цінових процесів на ринку опціонів засобами економіко-математичного моделювання з урахуванням чинників, що виникають в умовах програмної торгівлі. В роботі проведено порівняльний ...
 • Моніторинг результатів навчальної діяльності студентів як засіб підвищення якості навчання 

  Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Yuliia; Красюк, Юлия Николаевна (Херсонський державний університет, 2014-06)

View More