Recent Submissions

 • Модернізація правил та механізмів міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією у контексті проблеми продовольчої безпеки 

  Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olha; Яценко, Ольга Николаевна; Циганкова, Тетяна Михайлівна; Tsyhankova, Tetiana; Цыганкова, Татьяна Михайловна; Оболенська, Тетяна Євгенівна; Obolenska, Tetiana; Оболенская, Татьяна Евгеньевна; Гальперіна, Любов Павлівна; Halperina, Liubov; Гальперина, Любовь Павловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Питання взаємозв’язку торгівлі та продовольчої безпеки не втрачає своєї актуальності протягом не одного десятиріччя, а ситуація в світі, спричинена поширенням пандемії COVID-19, додатково нагадала про прогалини в нормативному ...
 • Економетричний аналіз впливу видатків державного бюджету на ВВП України 

  Хвостенко, Дмитро О.; Khvostenko, Dmytro (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Проаналізовано обсяг і структуру фінансування видатків державного бюджету України залежно від різновидів функціональної класифікації з урахуванням міжбюджетних трансфертів. Проведено аналіз динаміки номінального ВВП України ...
 • Еволюція неолібералізму: від теоретичних витоків до сучасної трансформації його основних шкіл 

  Фещенко, Валентина Михайлівна; Feschenko, Valentyna; Фещенко, Валентина Михайловна; Балежентіс, А.; Baležentis, Аlvydas (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття присвячена дослідженню еволюції одного з провідних напрямів сучасної економічної думки — неолібералізму. Розкрито його теоретичний зв’язок із засадничими положеннями класичної політичної економії, зокрема принципами ...
 • Зелена економіка в глобальній екосистемі 

  Унінець, Ірина Михайлівна; Uninets, Iryna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті обґрунтовано необхідність розуміння сутності зеленої економіки в якості екосистеми, в якій врівноважені процеси економічного, соціального, екологічного, політичного розвитку. Зростання уваги до проблем збереження ...
 • Оптимізація кадрового забезпечення підприємства в умовах карантинних обмежень в економіці 

  Потапенко, Сергій Дмитрович; Potapenko, Sergii; Потапенко, Сергей Дмитриевич; Потапенко, Анна В.; Potapenko, Anna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Сучасні події у світі здійснили вплив на усі сфери діяльності підприємств, зокрема, на кадрове планування в обставинах карантинних обмежень. Таким чином, перед власниками бізнесу та управлінцями постала необхідність швидкого ...
 • Розвиток електронної комерції в міжнародному бізнесі 

  Олефіренко, Вікторія Володимирівна; Olefirenko, Viktoriia; Олефиренко, Виктория Владимировна; Іщенко, Анна Володимирівна; Ishchenko, Anna; Ищенко, Анна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Під час нинішньої ситуації COVID-19 електронна комерція відіграє важливу роль, надаючи послуги споживачам відповідно до їх потреб та уникаючи зайвих соціальних контактів. Завдяки все більшому використанню інтернету та ...
 • Тенденції та фактори, що визначають витрати на соціальний захист населення в світі 

  Димніч, Ольга Володимирівна; Dymnich, Olha; Дымнич, Ольга Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Соціальна політика будь-якої держави має свої ранні витоки з Закону «Про бідність» 1601 р. в Англії та зі схеми соціального страхування Бісмарка 1889 р. в Німеччині. Закон поклав основу сучасної соціальної допомоги, в той ...
 • Спектральний аналіз середньо- та довгострокових економічних циклів 

  Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, Vasil; Дербенцев, Василий Джорджевич; Овчаренко, Андрій Анатолійович; Ovcharenko, Andrii; Овчаренко, Андрей Анатольевич; Луняк, Ірина Вікторівна; Luniak, Iryna; Луняк, Ирина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Робота присвячена питанням дослідження та ідентифікації середньо- та довгострокових економічних циклів. Дослідження особливостей циклічного розвитку економіки, у тому числі за допомогою статистичних методів і моделей, є ...
 • Концептуалізація структурних вимірів корпоративної ідентичності 

  Волохова, Галина Леонідівна; Volokhova, Halyna; Волохова, Галина Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У роботі висвітлено підходи до дослідження корпоративної ідентичності, визначено класифікації її складових елементів та, на основі запропонованого компаративного аналізу, сформовано єдину структурну систему їх вимірів. В ...
 • Економічна діагностика продовольчого стану країн в умовах глобальної нестабільності 

  Бібла, Іванна Ігорівна; Bibla, Ivanna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Розглянуто фактори впливу на обсяг експорту сільськогосподарської продукції протягом останніх двох десятиліть. За цей період обсяг експорту сільськогос-подарських товарів зріс більше, ніж втричі, незважаючи на періодичні ...