Show simple item record

dc.contributor.authorВасилик, Алла Володимирівна
dc.date.accessioned2014-06-16T07:08:30Z
dc.date.available2014-06-16T07:08:30Z
dc.date.issued2011-05-25
dc.identifier.citationВасилик А. В. Формування стратегії управління інтелектуальним капіталом підприємства на основі концепції менеджменту знань / А. В. Василик // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 1. – С. 120–127.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/3809
dc.description.abstractОбґрунтовано необхідність зрушень в системі управління на всіх рівнях в контексті становлення економіки знань. Досліджено особливості стратегії управління інтелектуальним капіталом підприємства. Розглянуто значення та роль інтелектуального капіталу для розвитку підприємств й економічного зростання країни.uk
dc.description.abstractThe necessity of changes at the management system in the context of knowledge economy is grounded in the article. Aspects of the intellectual capital management strategy are studied. Significance and role of the intellectual capital for enterprises development and national economic growth are considered in the paper.uk
dc.description.abstractОбоснована необходимость изменений в системе управления на всех уровнях в контексте становления экономики знаний. Исследуются особенности стратегии управления интеллектуальным капиталом предприятия. Рассматривается значение и роль интеллектуального капитала в развитии предприятий и экономическом росте страны.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectекономіка знаньuk
dc.subjectінтелектуальний капіталuk
dc.subjectстратегія управління інтелектуальним капіталомuk
dc.subjectуправління знаннямиuk
dc.subjectknowledge economyuk
dc.subjectintellectual capitaluk
dc.subjectintellectual capital management strategyuk
dc.subjectknowledge managementuk
dc.subjectэкономика знанийuk
dc.subjectинтеллектуальный капиталuk
dc.subjectстратегия управления интеллектуальным капиталомuk
dc.subjectуправление знаниямиuk
dc.titleФормування стратегії управління інтелектуальним капіталом підприємства на основі концепції менеджменту знаньuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc338.47uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record