Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • State Support of Higher Education for Global Leadership in the 21st Century 

  Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Vasilkova, Natalia; Василькова, Наталія Володимирівна; Василькова, Наталия Владимировна; Sandul, Mariia; Сандул, Марія Станіславівна; Сандул, Мария Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  In today`s world, innovation is not only a powerful driver of economic growth, but also an important prerequisite for competitiveness of enterprises and countries. And while in the traditional economic model they were ...
 • Scenarios for the higher education development in Ukraine: flourishing, stagnation or degradation 

  Ilnytskyy, Denys; Ільницький, Денис Олександрович; Ильницкий, Денис Александрович; Drobotiuk, Olga; Дроботюк, Ольга Володимирівна; Дроботюк, Ольга Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  The paper is devoted to the development of scenarios for higher education in Ukraine up to the year 2030. The relevance of the study results from the necessity of creating a roadmap for the development of higher education ...
 • Learning Management Systems: Some Observations for Ukrainian Postsecondary Educational Institutions 

  Groshek, Gerald; Cherkas, Nataliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  The article highlights the significance of Learning Management Systems (LMS) for Ukrainian universities. The adoption of Moodle — an open source platform — is used in a global comparison of the current deployment of ...
 • The Global Higher Education Market: Dynamics and Turbulence 

  Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ірина Сергіївна; Каленюк, Ирина Сергеевна; Tsymbal, Liudmyla; Цимбал, Людмила Іванівна; Цымбал, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  The relevance of the article is explained by the dynamics of the global education market development. The purpose of the article is to identify the main trends in higher education, i.e. the rapid increase in the number ...
 • The Phenomenon of Atrophy of the Role Among Working Students and Its Determinants 

  Kutyło, Łukasz (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  The paper addresses the phenomenon of atrophy of the social role among working full-time students. The term ‘atrophy’ must be understood as the disappearance of duties binding upon the individual that regulate his/her ...
 • Collaborative Online International Learning Practice as a Teaching Pedagogy in Higher Education: Japanese University Experience 

  Belarga, Oliver (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  With the growth of collaborative online learning, more students are experiencing educational environments characterized by cultural diversity. This paper shall discuss recent COIL (Collaborative Online International ...
 • Assessment and Assessment Design 

  Pond, Keith (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  This paper focuses on the importance of assessment as part of the student learning journey in higher education. Assessment is, however, a product of many influences, often strong and rarely within the complete control ...
 • Пережити законодавчі реформи 2014 року: нові виклики для університетів України 

  Винницький, Михайло (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Стаття присвячена проблемам, з якими зіткнулася вища освіта в Україні, у тому числі з тими, що з'явилися з ухваленням нової редакції Закону « Про вищу освіту». Україна протягом тривалого часу потребувала системних змін у ...
 • Сталий розвиток у системі університетської освіти 

  Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyy, Denys Olexandrovych; Ильницкий, Денис Александрович; Сандул, Марія Станіславівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Стаття присвячена аналізу взаємозв'язку вищої освіти та сталого розвитку. Розглянуто ключові функції вищих навчальних закладів для сталого розвитку. Окреслено сучасні тенденції у сфері освіти для стійкого розвитку, а також ...
 • Міжнародний бенчмаркінг у вищій освіті 

  Василькова, Наталія Володимирівна; Vasilkova, Natalia Volodymyrivna; Василькова, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Стаття присвячена одному з інструментів для досліджень та управлінню – бенчмаркінгу, який використовується в пpoцeci планування і контролю в багатьох вищих навчальних закладах світу з метою покращення результатів їхньої ...
 • Досвід системи вищої освіти США: приклад Університету Вісконсин-Медісон 

  Хуткий, Дмитро (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Українська система освіти у своєму теперішньому вигляді потребує фундаментальної модернізації. Сучасні політичні реформи надають реалістичну можливість запровадити найкращі освітні та дослідницькі стандарти. Ця робота, ...
 • Реалізація Болонського процесу та забезпечення якості освіти у Фінляндії 

  Сизенко, Анастасія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті подано огляд системи вищої освіти Фінляндїі, висвітлено деякі важливі питання, пов'язані з упровадженням Болонського процесу в університетах Фінляндїі, та досліджено різні засоби забезпечення якості знань під час ...
 • Дослідження в університетах Німеччини 

  Шиллер, Даніель (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У Німеччині основним завданням усіх університетів є здійснення викладацької й дослідницької діяльності. Однак через брак диференціації та конкуренції, поряд із хронічним недофінансуванням, якість наукових досліджень і ...
 • Університетська автономія в Європі 

  Естерман, Томас; Estennann, Т. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглядається низка питань, пов'язаних з університетською автономією в Європі та країнах проекту Tempus ATHENA, який має зробити свій внесок у розвиток, реформування та модернізацію систем вищої освіти у Вірменії, ...
 • Інноваційні стратегії дослідницьких університетів світового класу США 

  Антонюк, Лариса Леонтіївна; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Гарднер, Г.; Циркун, Олена Ігорівна; Цыркун, Елена Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті висвітлюється важлива роль американських дослідницьких університетів у інноваційній системі США Аналізуються види та форми підприємницької діяльності університетів. Окрему увагу приділено необхідності трансдисциплінарного ...
 • Виклики для університетів світового класу в країнах, що розвиваються 

  Салмі, Джаміль (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Сьогодні уряди краін з економікою, щo розвивається, дедалі більше визнають значний внесок високопродуктивних дослідницьких університетів у глобальну конкурентоспроможність та економічне зростання. У таких краінах зростає ...
 • New Management Challenges for Ukraine’s Universities: Surviving the 2014 Reform 

  Wynnyckyj, Mychailo; Винницький, Михайло (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  This article is devoted to the challenges that university education in Ukraine faces, including those that appear due to the adoption of the renewed law «On Higher Education». Systemic changes to higher education in Ukraine ...
 • International Benchmarking in Higher Education 

  Vasilkova, Natalia Volodymyrivna; Василькова, Наталія Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  This article is devoted to benchmarking as one of the research and management tools which is undertaken through planning and review processes at various higher education institutions worldwide and is aimed at enhancing ...
 • What Can be Learnt from United States Academia: the Case Study of the University of Wisconsin-Madison 

  Khutkyy, Dmytro; Хуткий, Дмитро (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Ukrainian academia in its current state needs fundamental modernization. With the ongoing political reforms, there is a realistic chance to introduce the best education and research standards. A case study conducted through ...
 • Implementation of the Bologna Process in Finland and its Impact on Curricula Planning and Quality Assurance 

  Syzenko, Anastasia; Сизенко, Анастасія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  This paper presents an overview of the system of higher education in Finland, discusses some important issues related to the implementation of the Bologna Process in Finnish universities, and explores various tools used ...

View More