Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Пережити законодавчі реформи 2014 року: нові виклики для університетів України 

  Винницький, Михайло (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Стаття присвячена проблемам, з якими зіткнулася вища освіта в Україні, у тому числі з тими, що з'явилися з ухваленням нової редакції Закону « Про вищу освіту». Україна протягом тривалого часу потребувала системних змін у ...
 • Сталий розвиток у системі університетської освіти 

  Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyy, Denys Olexandrovych; Ильницкий, Денис Александрович; Сандул, Марія Станіславівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Стаття присвячена аналізу взаємозв'язку вищої освіти та сталого розвитку. Розглянуто ключові функції вищих навчальних закладів для сталого розвитку. Окреслено сучасні тенденції у сфері освіти для стійкого розвитку, а також ...
 • Міжнародний бенчмаркінг у вищій освіті 

  Василькова, Наталія Володимирівна; Vasilkova, Natalia Volodymyrivna; Василькова, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Стаття присвячена одному з інструментів для досліджень та управлінню – бенчмаркінгу, який використовується в пpoцeci планування і контролю в багатьох вищих навчальних закладах світу з метою покращення результатів їхньої ...
 • Досвід системи вищої освіти США: приклад Університету Вісконсин-Медісон 

  Хуткий, Дмитро (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Українська система освіти у своєму теперішньому вигляді потребує фундаментальної модернізації. Сучасні політичні реформи надають реалістичну можливість запровадити найкращі освітні та дослідницькі стандарти. Ця робота, ...
 • Реалізація Болонського процесу та забезпечення якості освіти у Фінляндії 

  Сизенко, Анастасія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті подано огляд системи вищої освіти Фінляндїі, висвітлено деякі важливі питання, пов'язані з упровадженням Болонського процесу в університетах Фінляндїі, та досліджено різні засоби забезпечення якості знань під час ...
 • Дослідження в університетах Німеччини 

  Шиллер, Даніель (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У Німеччині основним завданням усіх університетів є здійснення викладацької й дослідницької діяльності. Однак через брак диференціації та конкуренції, поряд із хронічним недофінансуванням, якість наукових досліджень і ...
 • Університетська автономія в Європі 

  Естерман, Томас; Estennann, Т. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглядається низка питань, пов'язаних з університетською автономією в Європі та країнах проекту Tempus ATHENA, який має зробити свій внесок у розвиток, реформування та модернізацію систем вищої освіти у Вірменії, ...
 • Інноваційні стратегії дослідницьких університетів світового класу США 

  Антонюк, Лариса Леонтіївна; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Гарднер, Г.; Циркун, Олена Ігорівна; Цыркун, Елена Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті висвітлюється важлива роль американських дослідницьких університетів у інноваційній системі США Аналізуються види та форми підприємницької діяльності університетів. Окрему увагу приділено необхідності трансдисциплінарного ...
 • Виклики для університетів світового класу в країнах, що розвиваються 

  Салмі, Джаміль (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Сьогодні уряди краін з економікою, щo розвивається, дедалі більше визнають значний внесок високопродуктивних дослідницьких університетів у глобальну конкурентоспроможність та економічне зростання. У таких краінах зростає ...
 • New Management Challenges for Ukraine’s Universities: Surviving the 2014 Reform 

  Wynnyckyj, Mychailo; Винницький, Михайло (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  This article is devoted to the challenges that university education in Ukraine faces, including those that appear due to the adoption of the renewed law «On Higher Education». Systemic changes to higher education in Ukraine ...
 • International Benchmarking in Higher Education 

  Vasilkova, Natalia Volodymyrivna; Василькова, Наталія Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  This article is devoted to benchmarking as one of the research and management tools which is undertaken through planning and review processes at various higher education institutions worldwide and is aimed at enhancing ...
 • What Can be Learnt from United States Academia: the Case Study of the University of Wisconsin-Madison 

  Khutkyy, Dmytro; Хуткий, Дмитро (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Ukrainian academia in its current state needs fundamental modernization. With the ongoing political reforms, there is a realistic chance to introduce the best education and research standards. A case study conducted through ...
 • Implementation of the Bologna Process in Finland and its Impact on Curricula Planning and Quality Assurance 

  Syzenko, Anastasia; Сизенко, Анастасія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  This paper presents an overview of the system of higher education in Finland, discusses some important issues related to the implementation of the Bologna Process in Finnish universities, and explores various tools used ...
 • Research at Universities in Germany 

  Schiller, Daniel; Шиллер, Даніель (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  In Germany, all universities have the task to carry out both research and teaching. However, due to a lack of differentiation and competition combined with chronic underfunding, research quality and attractiveness of the ...
 • University autonomy in Europe 

  Estermann, Thomas; Естерман, Томас (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  The article addresses the questions of University autonomy in Europe and countries of Tempus project ATHENA, which is to contribute to the development, reform and modernisation of higher education systems in Armenia, Moldova ...
 • Innovative Strategies of American World-Class Research Universities 

  Gardener, Gregory; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Tsyrkun, Olena; Циркун, Олена Ігорівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  The article highlights the important role American research universities play in the US innovation system. It examines the types and specific features of university entrepreneurial activities. The necessity of implementing ...
 • The Challenge of Establishing World-Class Research Universities in Emerging Economies 

  Salmi, Jamil; Салмі, Джаміль (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Governments in emerging economies are becoming increasingly aware of the important contribution that high performance research universities make to global competitiveness and economic growth. There is growing recognition ...
 • Симуляції та «серйозні ігри»: досвід використання у навчальному процесі 

  Кулага, Ірина Володимирівна; Кулага, Антон (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
 • Управління інтелектуальною власністю в дослідницьких університетах 

  Халаїм, Ярослав (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
 • Світовий досвід становлення і розвитку дослідницьких університетів 

  Сацик, Володимир Іванович; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Василькова, Наталія Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Стаття присвячена дослідженню світового досвіду становлення і розвитку дослідницьких університетів, визначальних чинників їхньої міжнародної конкурентоспроможності на глобальному ринку освітніх послуг. Систематизовано ...

View More