Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Формування нової парадигми маркетингу в умовах глобалізації 

  Єранкін, Олександр Олександрович; Erankin, Oleksandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
 • Анекдоты о маркетинге и рекламе 

  Паниотто, Владимир (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • Розроблення стратегії просування компанії у кіберпросторі 

  Зозульов, Олександр; Афанасьєва, Катерина (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У даній статті визначено поняття кіберпростір та мережа Інтернет. Визначені їхні схожі риси та розбіжності у визначенні. Далі представлений спеціально створений загальний хід розробки стратегії просування компанії у ...
 • Контент-маркетинг: стратегія і тактика 

  Савицька, Наталія; Михайлова, Валерія; Полевич, Катерина; Декадіна, Вікторія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • Маржинальний підхід до аналізу асортименту продукції підприємства 

  Рясних, Євгенія; Савченко, Олена (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті розглянуто деякі проблеми управління асортиментом продукції підприємства. Проведено аналіз прибутковості та рентабельності виробів як основи прийняття рішень з управління асортиментом. Визначено переваги та ...
 • Найбільші помилки та пастки Бенчмаркінгу, яких необхідно уникати 

  Марр, Бернар (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Бернар Марр - автор бестселерів, доповідач і консультант бізнес та урядових організацій. Він працював і консультував багатьох найвідоміших у світі компаній. Нещодавно LinkedIn визначив Бернара Марра як одного з 10 найбільших ...
 • Медіаринок України: аналіз і тренди розвитку 

  Яцишина, Лариса; Шевченко, Ірина (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті проаналізовано особливості розвитку медіа-ринку та розкрито тренди його розвитку у наступні роки. Обґрунтовано доцільність подальшого зростання частки ринку та необхідність технічного вдосконалення, інноваційних ...
 • Формування системи незалежного оцінювання професійних управителів та енергоменеджерів як відповідь на виклики сьогодення 

  Максименко, Ольга (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Масштабні концептуальні зміни у законодавчій базі стосовно механізмів управління житлом, а також чітко спрямований рух на певні результати в сфері енергоефективності, спонукають співвласників житлових будинків визначитись ...
 • Еволюція жіночих та чоловічих образів в рекламі 

  Бучинська, Олена (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Бренд не просто дозволяє споживачеві ідентифікувати товар або послугу, а й часто стає найдорожчим активом компанії. Якщо на початку історії ринковий асортимент складався із товарів, які мали назву ідентичну до назви продукту, ...
 • Європейські рекламні стандарти та зображення жінок і чоловіків в рекламі: правила, тренди, ініціативи 

  Боде, Лукас; Райжите, Жустіна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • Сценарії співпраці підприємств реального сектору економіки з неприбутковими організаціями на засадах соціально-відповідального маркетингу 

  Ковальчук, Світлана; Принько, Мар’яна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Сценарії співпраці підприємств реального сектору економіки базуються на дослідженні ставлення та політики останніх щодо такої співпраці. Підприємства, в залежності від внутрішньої політики щодо співпраці з неприбутковими ...
 • Об’єм рекламно-комунікаційного ринку України 2018 і прогноз об’ємів ринку 2019 

  Лазебник, Максим (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • Ринок кіберспорту: стан та структура 

  Чайка, Євген (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Розвиток електроніки сприяє появі та розвитку нових технологічних явищ. Апаратний прогрес разом із бажанням змагатися призвели до популяризації кіберспорту. В 21 столітті класичні підходи маркетингу стають все більш дорогими ...
 • Механізми фoрмування кoрпoративнoї культури 

  Кулакова, Валерія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено сутність корпоративної культури, основні підходи до визначення корпоративної культури, охарактеризовано основні складові корпоративної культури, проаналізовано та обґрунтовано механізми формування ...
 • Крос-девайс комерція: стан та перспективи розвитку в Україні 

  Машина, Юлія; Кривещенко, Вікторія Віталіївна; Kryveschenko, Viktorija; Кривещенко, Виктория Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Одним з гoлoвних трендів в торгівлі сьoгoдні мoжна назвати крoс-девайс комерцію. Відповідно традиційні методи аналітики, орієнтовані на пристрої, а не на споживача, вже не так ефективні, оскільки недооцінюється залyченість ...
 • Ґендерні стереотипи та уявлення про гендерну дискримінацію онлайн-користувачів України 

  Хобта, Світлана (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Компанія Kantar TNS в Україні одна з найбільших дослідницьких компаній України. Відразу зі зростанням соціально-політичної кризи наприкінці 2013 р. (початком Революції Гідності, а потім анексією Криму та збройним конфліктом ...
 • Ґендерні образи сучасної реклами 

  Бучинська, Олена (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В сучасному суспільстві реклама стала суттєвою частиною соціалізації молоді, вона відіграє значну роль у формуванні суспільної думки, оцінок людей та подій, задаючи стандарти життя та свідомості. В тому числі, сучасна ...
 • Ґендерний діалог в рекламній галузі: від відображення до формування 

  Лилик, Ірина Вікторівна; Liluk, Iryna; Лылык, Ирина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • Java Programming 

  Стариков, Сергій (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • Вимоги часу до оцінювання кваліфікаційного рівня фахівців в житловій сфері 

  Максименко, Ольга (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Питання формування інституту професійного управителя – фахівця, що має забезпечити якісне безпечне на належному професійному рівні управляння багатоквартирним – постало ще на початку 10-х років, що відбилося в ...

View More