Show simple item record

dc.contributor.authorЛитюга, Юлія Володимирівнаuk
dc.contributor.authorLytiuha, Yuliiaen
dc.date.accessioned2014-07-02T12:18:43Z
dc.date.available2014-07-02T12:18:43Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationЛитюга Ю. В. Стратегічний ризик-менеджмент підприємства / Ю. В. Литюга // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 1. – С. 205-215.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4227
dc.description.abstractУ статті розглянуто сутність поняття ризик-менеджмент і його стратегічний напрямок. Запропоновано та описано послідовність процесу стратегічного ризик-менеджменту. Визначено інструменти мінімізації впливу стратегічних ризиків. Проведено порівняння стратегічного ризик-менеджменту з традиційним управлінням ризиком, на основі чого були визначені переваги ризик- менеджменту.uk
dc.description.abstractВ статье рассмотрена сущность понятия риск-менеджмент и его стратегическое направление. Предложена и описана последовательность процесса стратегического риск-менеджмента. Определены инструменты минимизации влияния стратегических рисков.Проведено сравнение стратегического риск-менеджмента с традиционным управлением рисков, которые базируются на определении преимущества риск-менеджмента.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectризикuk
dc.subjectризик-менеджментuk
dc.subjectстратегічний ризик-менеджментuk
dc.subjectпереваги ризик-менеджментуuk
dc.subjectконцепція ефективного використання ризикуuk
dc.subjectнапрями зниження ризикуuk
dc.subjectrisken
dc.subjectrisk managementen
dc.subjectstrategic risk managementen
dc.subjectbenefitsen
dc.subjectrisk managementen
dc.subjecteffective use of the concept of risken
dc.subjectareas of risk reductionen
dc.subjectрискru
dc.subjectриск-менеджментru
dc.subjectстратегический риск-менеджментru
dc.subjectпреимущества риск-менеджментаru
dc.subjectконцепция эффективного использования рискаru
dc.subjectнаправления снижения рискаru
dc.titleСтратегічний ризик-менеджмент підприємстваuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc658uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record