Show simple item record

dc.contributor.authorТкач, Вячеслав Михайлович
dc.contributor.authorСоломаха, Валентина Миколаївна
dc.date.accessioned2014-07-03T07:53:08Z
dc.date.available2014-07-03T07:53:08Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationТкач В. М. Дослідження можливостей підвищення конкурентоспроможності підприємств засобом ранжування резервів впливів елементів їх потенціалу / В. М. Ткач, В. М. Соломаха // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 1. – С. 359-375.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4245
dc.description.abstractВиконано ранжування величин потенційно-можливих резервів впливів комплексу елементів, що визначають потенціал промислових підприємств в умовах сучасності та прогнозного розвитку НТП і на його основі кількісно оцінені можливості та пріоритетні напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств при здійсненні ними виробничо-комерційної діяльності на принципах маркетингового менеджменту.uk
dc.description.abstractA ranking of variables of potentially possible reserves of the influence of the complex elements that define the potential of industrial enterprises in the present and projected development of the scientific and technical progress was achieved. On the basis of this ranking the possibility and priorities for improving the competitiveness of the enterprises in their operation activities on the principles of marketing management were quantified.uk
dc.description.abstractВыполнено ранжирование величин потенциально- возможных резервов влияний комплекса элементов, которые определяют потенциал предприятий в условиях современности и прогнозного развития НТП, на его основе количественно оценены возможности и приоритетные направления повышения конкурентоспособности предприятий при их функционировании на принципах маркетингового менеджмента.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectмаркетинговий менеджмент підприємствuk
dc.subjectпідвищення конкурентоспроможностіuk
dc.subjectранжування резервів впливів елементів потенціалуuk
dc.subjectmarketing management of industrial enterprisesuk
dc.subjectraising competitivenessuk
dc.subjectcontemporary potential elements’ rankinguk
dc.subjectмаркетинговий менеджмент предприятийuk
dc.subjectповышение конкурентоспособностиuk
dc.subjectранжирование резервов влияний элементов потенциалаuk
dc.titleДослідження можливостей підвищення конкурентоспроможності підприємств засобом ранжування резервів впливів елементів їх потенціалуuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc005.332.4/334.722/658.5(075.8)uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record