Show simple item record

dc.contributor.authorОлійник, Яна Вікторівнаuk
dc.contributor.authorOliynyk, Yanaen
dc.date.accessioned2011-06-23T10:31:03Zen
dc.date.available2011-06-23T10:31:03Zen
dc.date.issued2010-06-17
dc.identifier.citationОлійник Я. В. Регламентація бухгалтерського обліку в Україні: стан, проблеми, орієнтири / Я. В. Олійник // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 24. – С. 487–495.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/433en
dc.description.abstractЗа роки реформування бухгалтерського обліку в Україні було створено ґрунтовну законодавчу базу з регулювання системи бухгалтерського обліку. Проте державна політика інтеграції Україні у світове співтовариство вимагає продовження роботи з розробки та перегляду ключових аспектів регламентації бухгалтерського обліку.uk
dc.description.abstractDuring the years of accounting reform in Ukraine, a comprehensive legal framework for the regulation of the accounting system was created. However, the state policy of Ukraine's integration into the world community requires further work on the development and revision of key aspects of accounting regulation.en
dc.language.isouken
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectрегламентація бухгалтерського облікуuk
dc.subjectположення (стандарт) бухгалтерського облікуuk
dc.subjectbook keeping regulationen
dc.subjectоблікова політикаuk
dc.subjectregistration policyen
dc.subjectposition (standard) of book keepingen
dc.titleРегламентація бухгалтерського обліку в Україні: стан, проблеми, орієнтириuk
dc.typeArticleen
dc.subject.udc657 (477)uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record