Show simple item record

dc.contributor.authorМарченко, Максим Михайлович
dc.date.accessioned2014-07-08T06:56:42Z
dc.date.available2014-07-08T06:56:42Z
dc.date.issued2013-04-17
dc.identifier.citationМарченко М. М. Проектний підхід в управлінні розвитком підприємства / М. М. Марченко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 32. – С. 30–37.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4434
dc.description.abstractНа основі виділення спільної системи ідей, принципів і уявлень, що зумовлюють мету функціонування організації та побудову управлінського механізму підприємства встановлено логічний зв’язок концепцій «управління розвитком підприємства — управління змінами на підприємстві — стратегічне управління підприємством — проектний менеджмент».uk
dc.description.abstractBased on the allocation of shared ideas and principles that contribute to the goal of functioning of an organization and management mechanism of an enterprise the logical connection established between the concepts of «enterprise development management», «enterprise change management», «strategic management», and «project management».uk
dc.description.abstractНа основе выделения общей системы идей, принципов и представлений, которые предопределяют цель функционирования организации и построение управленческого механизма предприятия установлено логическую связь концепций «управление развитием предприятия — управление изменениями на предприятии — стратегическое управление предприятием — проектный менеджмент».uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectпроектuk
dc.subjectрозвиток підприємстваuk
dc.subjectстратегіяuk
dc.subjectуправління підприємствомuk
dc.subjectпроектний підхідuk
dc.subjectprojectuk
dc.subjectbusiness developmentuk
dc.subjectstrategyuk
dc.subjectmanagementuk
dc.subjectproject approachuk
dc.subjectпроектuk
dc.subjectразвитие предприятияuk
dc.subjectстратегияuk
dc.subjectуправление предприятиемuk
dc.subjectпроектный подходuk
dc.titleПроектний підхід в управлінні розвитком підприємстваuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc005.8+005.93uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record