Show simple item record

dc.contributor.authorГоліонко, Наталія Григорівнаuk
dc.date.accessioned2014-07-08T12:49:38Z
dc.date.available2014-07-08T12:49:38Z
dc.date.issued2013-04-17
dc.identifier.citationГоліонко Н. Г. Особливості формування ланцюжка створення вартості у електронному бізнесі / Н. Г. Голіонко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 32. – С. 232–237.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4518
dc.description.abstractРозглянуто концепцію ланцюжка створення вартості у традиційному та віртуальному ринковому просторі; визначено джерела формування конкурентних переваг сучасного підприємства на різних ланках «ланцюга створення вартості» М. Портера; запропоновано комплексний підхід до формування цінності у електронному бізнесі з урахуванням її створення у віртуальному та реальному просторі.uk
dc.description.abstractThe article discusses the concept of value chain in the traditional and virtual market space; defines the sources of competitive advantages of modern enterprises in various links of the M.Porter’s "chain of creation of value"; proposes an integrated approach to the creation of value in electronic business taking into account its creation in virtual and real space.en
dc.description.abstractВ статье представлена концепция цепочки создания стоимости в традиционной и виртуальной рыночной среде; определены источники формирования конкурентных преимуществ современного предприятия на разных участках «цепочки создания стоимости» М. Портера; предложен комплексный подход к формированию ценности в электронном бизнесе с учетом ее создания в виртуальной и реальной среде.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectланцюжок створення вартостіuk
dc.subjectелектронний бізнесuk
dc.subjectвіртуальний ринковий простірuk
dc.subjectмережа створення цінностіuk
dc.subjectchainen
dc.subjecte-businessen
dc.subjectvirtual market spaceen
dc.subjectvalue creationen
dc.subjectцепочка создания стоимостиru
dc.subjectэлектронный бизнесru
dc.subjectвиртуальная рыночная средаru
dc.subjectсеть создания стоимостиru
dc.titleОсобливості формування ланцюжка створення вартості у електронному бізнесіuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330.133:[004.738.5:339.371.4]uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record