Show simple item record

dc.contributor.authorТкаленко, Світлана Іванівна
dc.contributor.authorTkalenko, Svitlana Ivanivna
dc.date.accessioned2014-07-09T10:50:37Z
dc.date.available2014-07-09T10:50:37Z
dc.date.issued2014-03-04
dc.identifier.citationТкаленко С. І. Економічний суверенітет у контексті забезпечення економічної безпеки України / С. І. Ткаленко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 34. – С. 52–57.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4549
dc.description.abstractУ статті висвітлено характерні риси економічного суверенітету, показаний взаємозв’язок економічного суверенітету та економічної безпеки, виявлені чинники, які впливають на суверенність України в умовах глобалізації, показаний вплив глобальних економічних тенденцій на економічний суверенітет та запропоновані напрямки зменшення загроз економічному суверенітету у контексті забезпечення економічної безпеки.uk
dc.description.abstractThe paper shows the description of economic sovereignty, shows the relationship of economic sovereignty and economic security, the factors that affect the sovereignty of Ukraine in the context of globalization, shows the impact of global economic trends and economic sovereignty and offered to help reduce the threat of economic sovereignty in the context of ensuring economic security.uk
dc.description.abstractВ статье раскрыты характерные черты экономического суверенитета, показана взаимосвязь экономического суверенитета и экономической безопасности, определены факторы, которые влияют на суверенность Украины в условиях глобализации, показано в статье влияние глобальных экономических тенденций на экономический суверенитет и предложены направления уменьшения угроз экономическому суверенитету в контексте обеспечения экономической безопасности.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectекономічний суверенітетuk
dc.subjectекономічна безпекаuk
dc.subjectглобалізаціяuk
dc.subjectстратегічний розвитокuk
dc.subjectнаціональний інтересuk
dc.subjectміжнародні відносиниuk
dc.subjecteconomic sovereigntyuk
dc.subjecteconomic safetyuk
dc.subjectglobalizationuk
dc.subjectstrategic developmentuk
dc.subjectnational interests and international relationsuk
dc.subjectэкономический суверенитетuk
dc.subjectэкономическая безопасностьuk
dc.subjectглобализацияuk
dc.subjectстратегическое развитиеuk
dc.subjectнациональный интересuk
dc.subjectмеждународные отношенияuk
dc.titleЕкономічний суверенітет у контексті забезпечення економічної безпеки Україниuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc339.9:334.02uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record