Show simple item record

dc.contributor.authorДербенцев, Василь Джоржовичuk
dc.date.accessioned2014-07-11T06:26:14Z
dc.date.available2014-07-11T06:26:14Z
dc.date.issued2013-05-17
dc.identifier.citationДербенцев В. Д. Моделювання середньострокових економічних циклів / В. Д. Дербенцев // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр.ь / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 88. – С. 234–243.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4632
dc.description.abstractРобота присвячена питанням моделювання середньострокових циклічних коливань. Побудовано компактну модель економічної динаміки, яка складається із нелінійного диференційного рівняння динаміки ВВП, що було одержано із неокласичної моделі росту Солоу та модифікованої ВФ типу Кобба-Дугласа із урахуванням часових лагів, а також доповнена інвестиційною моделлю. Модель дозволяє сумісно описувати середньострокові циклічні коливання, накладені на трендову складову, оцінювати тривалість циклів.uk
dc.description.abstractThis paper is devoted to modeling the medium-term cyclical fluctuations. The article considers the model of economic dynamics, which consists of nonlinear differential equations of dynamics of GDP, which is derived from the neoclassical growth model of Solow and modified PF of Cobb-Douglas type taking into account the time lags and augmented investment model.en
dc.description.abstractРабота посвящена вопросам моделирования среднесрочных циклических колебаний. Построена компактную модель экономической динамики, которая состоит из нелинейного дифференциального уравнения динамики ВВП, которое было получено с неоклассической модели роста Солоу и модифицированной ПФ типа Кобба-Дугласа с учетом временных лагов, а также дополнена инвестиционной модели. Модель позволяет совместно описывать среднесрочные циклические колебания, наложенные на трендовую составляющую, оценивать продолжительность циклов.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectмодель середньострокових економічних циклівuk
dc.subjectцикли Жугляраuk
dc.subjectmodel of medium-term economic cyclesen
dc.subjectZhuglyars cyclesen
dc.subjectмодель среднесрочных экономических цикловru
dc.subjectциклы Жугляраru
dc.titleМоделювання середньострокових економічних циклівuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc519.86: 330.3uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record