Recent Submissions

 • Організація роботи аудиторського комітету. Комунікація аудитора з аудиторським комітетом 

  Величко, Олена Георгіївна; Velychko, Olena; Величко, Елена Георгиевна; Прилипко, Сергій Іванович; Prylypko, Serhiy; Прилипко, Сергей Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-12-10)
 • Розвиток кредитних спілок як чинник соціальної та діяльністної мобільності в українському суспільстві 

  Савчук, Наталія Володимирівна; Savchuk, Nataliia; Савчук, Наталия Владимировна; ‪Золотарьова, Ольга Володимирівна; Zolotaryova, Olga; Золотарёва, Ольга Владимировна (Херсонський державний університет, 2019)
  У статті обґрунтовується необхідність формування якісно нових підходів до розробки як теоретико-методичних так і практичних рекомендацій щодо розвитку кредитних спілок в Україні, оскільки вони можуть створити фінансовий ...
 • Формування концепції ризик-орієнтовного банківського нагляду в країнах центральної та Східної Європи 

  Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич; Павлюк, Олена Олександрівна; Pavliuk, O. O.; Павлюк, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Система банківського нагляду являє собою еволюційний процес встановлення контролю за впровадженням регуляторних ініціатив, які базуються на корпоративних принципах банківського нагляду BCBS і включають ініціативи міжнародних ...
 • Модель приватних грошей Фрідріха Хаєка в умовах експансії електронних технологій 

  Бойко, Олег Геннадійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10-23)
  Розглянуто криптовалюти як можливість для побудови приватних грошей і наведено переваги застосування технології Блокчейн. Описано концепцію «приватних грошей» Ф. Хаєка і розкрито широке коло проблем, пов’язаних з приватними ...
 • Межі державного регулювання криптоіндустрії та перспективні напрямки застосування технології розподіленого реєстру у державних фінансах 

  Бойко, Віктор Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10-23)
  Розкрито тенденції регулювання ринку криптовалют і межі втручання державних органів у господарську діяльність суб’єктів ринку обміну віртуальних валют, а також перспективні напрямки застосування технології розподіленого реєстру.
 • Optimization of income of the personnel of the enterprises of the food industry 

  Tarasiuk. G.; Тарасюк, Г. М.; Ostapchuk, T.; Остапчук, Т. П.; Musiiets, T.; Мусієць, Тетяна Вікторівна; Мусиец, Татьяна Викторовна; Laguta, Ya.; Лагута, Я. М.; Biriuchenko, S.; Бірюченко, С. Ю. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2020)
  The relevance of the research topic is explained by the fact that the most important means of ensuring the coordination of the labor process and achieving overall sustainable development of the enterprise in the future is ...
 • Ґендерно збалансовані ради правління: шлях до кращих показників корпорацій? 

  Іноземцева, Є. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-11-18)
 • Public finances in conditions of current transformations 

  Voznyak. H.; Возняк. Г. В.; Савчук, Наталія Володимирівна; Savchuk, Nataliia; Савчук, Наталия Владимировна; Zherеbylo, І.; Жеребило, І. В.; Жеребило, И. В.; Skasko, O. I.; Скаско, О. І.; Скаско, О. И. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2020)
  Modern transformational changes occurring in the socio-economic life of countries are conditioned by the evolution of information and communication technologies, the deployment of globalization, decentralization, the ...
 • Практика застосування державно-приватного партнерства у створенні соціально-орієнтованих економік 

  Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Rudenko-Sudareva, Larysa; Руденко-Сударева, Лариса Владимировна; Пашинська, Ксенія Сергіївна; Pashynska, Kseniia Sergiivna; Пашинская, Ксения Сергеевна (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2017)
  Особливості Державно-приватних партнерств в порівнянні з іншими механізмами фінансування полягають у тому, що партнери переслідують різні цілі, вирішують свої конкретні завдання, сторони мають різні мотивації. Саме тому ...
 • Парадигмальна основа інституційно-регуляторної природи державно-приватного партнерства 

  Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Rudenko-Sudareva, Larysa; Руденко-Сударева, Лариса Владимировна; Пашинська, Ксенія Сергіївна; Pashynska, Kseniia Sergiivna; Пашинская, Ксения Сергеевна (Видавничий дім «Сова», 2017)
  Проведено науково-теоретичне дослідження сутності державно-приватного партнерства; окреслено моделі регулювання взаємодії публічних та приватних інститутів бізнесу по реалізації спільних партнерських проектів. Спираючись ...
 • Еволюція моделей функціонування інститутів громадянського суспільства 

  Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Rudenko-Sudareva, Larysa; Руденко-Сударева, Лариса Владимировна; Левченко, Ангеліна І.; Levchenko, A. I. (Купрієнко СВ з "Institute SE&E", 2019)
  У роботі досліджено процес розвитку громадянського суспільства. Розглянуто основні етапи становлення ІГС та розкрито характерні риси кожного з етапів. Проаналізовано підходи вчених та науковців до класифікації основних ...
 • Ефективність міжнародного інвестування ТНК у глобальному економічному середовищі 

  Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Rudenko-Sudarieva, Larysa; Руденко-Сударева, Лариса Владимировна; Шевченко, Юлія А..; Shevchenko, Yuliia (Міжнародний гуманітарний університет, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2019)
  У статті розкрито теоретичні та практичні методи оцінки ефективності інвестиційного проекту ТНК у різні галузі економіки з урахуванням сучасних чинників та умов міжнародного інвестування. Охарактеризовано основні матричні ...
 • Регулюваня фінансового ринку в Україні та ЄС 

  Дороніна, Ірина Ігорівна; Doronina, I.; Доронина, Ирина Игоревна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2019)
  У статті розглянуто ключові моделі регулювання фінансового ринку. Досліджено особливості регулювання фінансового сектору в Європейському Союзі. Акцентовано увагу на європейській системі фінансового нагляду, в якій враховано ...
 • Cyclical Behavior and Connection between Recovered and Sick COVID-19 Patients Worldwide 

  Bludova, Tatiana; Блудова, Тетяна Володимирівна; Блудова, Татьяна Владимировна; Savchuk, Nataliia; Савчук, Наталія Володимирівна; Савчук, Наталия Владимировна; Skliar, Nadiia; Usherenko, Svitlana; Ушеренко, Світлана Василівна; Ушеренко, Светлана Васильевна; Verba, Pavlo; Верба, Павло (Science and Engineering Research Support Society, 2020)
  The article presents an approximation of the dynamic parabola of the ratio of serious and critical cases to the total number of patients with COVID-19 in the world with short-term prognosis. The purpose of the article is ...
 • Інноваційно-інвестиційні діяльність промислових підприємств України 

  Субочев, Олексій Валерійович; Subochev, O.; Субочев, Алексей Валерьевич (Київський Національний університет технології та дизайну, 2006-04-29)
  Розкрита роль інвестицій і інновацій у відтворенні підприємств, їх економічна сутність, зміст і взаємозв’язок, узагальнені принципи та методи оцінки ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств та впливу ...
 • Економічне зростання та іноземні інвестиції: лінійно-регресійна модель 

  Субочев, Олексій Валерійович; Subochev, O.; Субочев, Алексей Валерьевич (Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 2011)
 • Складові інноваційної моделі розвитку України та стратегічні завдання їх формування 

  Субочев, Олексій Валерійович; Subochev, O.; Субочев, Алексей Валерьевич (Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2007)
  Дана стаття присвячена складовим питанням інноваційного розвитку, а саме, стратегічним завданням їх формування. Незважаючи на численні декларації щодо побудови інноваційної моделі розвитку, поки що, справа не переходить в ...
 • Українська банківська система на шляху до інтеграції в європейський фінансовий простір: проблеми та тенденції 

  Савчук, Наталія Володимирівна; Savchuk, Natalia; Савчук, Наталия Владимировна; Гриджук, Дмитро Миколайович; Grydzhuk, Dmytro; Гриджук, Дмитрий Николаевич (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017-09)
  Процес формування глобальної фінансової системи є пов’язаним з інтеграцією фінансової системи окремої країни в європейський та світовий фінансовий простір. Глобалізація фінансового ринку є складовою глобалізації економіки ...
 • Фінансова функція держави і механізм її реалізації в умовах макроекономічних дисбалансів 

  Савчук, Наталія Володимирівна; Savchuk, Nataliia; Савчук, Наталия Владимировна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016-10)
 • Інваріанти розвитку банківського сектору економіки України 

  Луцишин, Зоряна Орестівна; Lutsyshyn, Zoriana; Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetiana; Фролова, Татьяна Александровна; Лук’яненко, Любов Іванівна; Lukianenko, Liubov; Лукьяненко, Любовь Ивановна (Тернопільський національний економічний університет, 2016)
  Проаналізовано тенденції розвитку банківського сектору економіки та основні показники діяльності банків в Україні, зокрема: структуру банківського сектору, формування активів, темпи приросту кредитного портфелю, частка ...

View More