Recent Submissions

 • Ознаки Ватикану як офшорної зони 

  Мусієць, Тетяна Вікторівна; Musiiets, Tetiana; Мусиец, Татьяна Викторовна; Мазур, Микола І.; Mazur, Mykola (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Устатті досліджено питання офшорів та особливості їх функціонування у сучасному світі. Ця тема є досить актуальною, адже вона є одним із проявів глобалізації міжнародної фінансової системи, де є суспільні відносини, які ...
 • Концептуалізація ґендерної компоненти економічної безпеки країни 

  Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr V.; Токарь, Владимир Владимирович; Васілєвска, Наталія Степанівна; Wasilewska, Natalia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті здійснено огляд підходів до трактування поняття «економічна безпека» через призму їх трансформації під впливом змін у соціально-економічних системах різного таксономічного рівня, а також визначено позиціювання ...
 • Сучасна офшоризація бізнесу у конструкті національної фіскальної безпеки 

  Луцишин. Зоряна Орестівна; Lutsyshyn, Zoriana; Южаніна. Ніна Петрівна; Yuzhanina, Nina; Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetiana; Фролова, Татьяна Александровна; Мазур, Микола Ігорович; Mazur, Mykola; Перебийніс, Дмитро Сергійович; Perebyinis, Dmytro (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У роботі досліджено економічний зміст, природу та еволюцію офшоризації (формування офшорної системи), визначено основні чинники, механізми функціонування та особливості структурних змін офшорної системи, детермінанти ...
 • Гармонізація валютного законодавства країн ЦСЄ в умовах європейської інтеграції 

  Лавріненко, Олена Валеріївна; Lavrinenko, Olena; Лавриненко, Елена Валерьевна (Український інститут розвитку фондового ринку, 2011)
  У статті розглянуто трактування процесу гармонізації відомими науковцями та яким чином висвітлюється даний процес в нормативно-правових актах ЄС. Автор приділяє значну увагу змінам (трансформації) валютного та банківського ...
 • Теоретичні дискусії сутності валютної системи 

  Лавріненко, Олена Валеріївна; Lavrinenko, Olena; Лавриненко, Елена Валерьевна (Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 2014)
  Стаття присвячена дискусійним аспектам визначення сутності валютної системи. Значна увага приділяється встановленню відмінностей між поняттями «валютна система» та «валютний порядок». This article considers debatable ...
 • Міжнародна інвестиційна діяльність багатонаціональних корпорацій в Європі 

  Мусієць, Тетяна Вікторівна; Musiiets, Tetiana; Мусиец, Татьяна Викторовна; Лавріненко, Олена Валеріївна; Lavrinenko, Olena; Лавриненко, Елена Валерьевна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2019)
  Статтю присвячено дослідженню діяльності багатонаціональних корпорацій в країнах Європи, зокрема ЄС та сучасним особливостям розподілу впливу між багатонаціональними корпораціями, материнська компанії котрих знаходиться в ...
 • Aktuelle eigenschaften und faktoren in einer neuen realität des wirtschaftszyklus 

  Rudenko-Sudareva, Larisa; Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Руденко-Сударева, Лариса Владимировна; Krysyuk, Roman (L´Association 1901 “SEPIKE”, 2013)
  In diesem Artikel werden moderne Theorien und Methoden zur Entwicklung neuer Paradigmen der Forschung sowie die Faktoren einer erhöhten Unsicherheit in der Weltwirtschaft analysiert. Ebenso zeigt er die Konsistenz ...
 • Дидактична гендерна революція бізнес-освіти в Україні 

  Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana Yo.; Винская, Оксана Иосифовна; Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr V.; Токарь, Владимир Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-05)
 • Зменшення гендерного розриву в ЄС: фінансовий аспект 

  Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana Yo.; Винская, Оксана Иосифовна; Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr V.; Токарь, Владимир Владимирович (Київський національний торговельно-економічний університет, 2019-05-15)
 • Інституціалізація майнингу криптоактивів в Україні 

  Бойко, О. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-14)
 • Недержавні пенсійні фонди в процесі становлення європейської моделі демократичної держави в Україні 

  Дороніна, Ірина Ігорівна; Doronina, Iryna; Доронина, Ирина Игоревна (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2016)
  У статті проаналізовано пенсійну систему України в сучасних умовах розвитку. Обґрунтовано необхідність реформування чинної системи пенсійного забезпечення та впровадження обов’язкової накопичувальної системи. Доведено, що ...
 • Міжнародна інституційна гармонізація пенсійного забезпечення та регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів 

  Дороніна, Ірина Ігорівна; Doronina, Iryna; Доронина, Ирина Игоревна (Український інститут розвитку фондового ринку, 2011)
 • Розвиток інституційних інвесторів у двох протилежних типах фінансових систем 

  Бірюк, Сергій Олексійович; Бирюк, Сергей Алексеевич; Дороніна, Ірина Ігорівна; Doronina, Iryna; Доронина, Ирина Игоревна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2009)
  У статті розглянуто структуру протилежних типів фінансових систем. З'ясовано відмінності розвитку інституційних інвесторів у розвинутих країнах залежно від обраного типу фінансової системи.
 • Загальні принципи діяльності інституційних інвесторів 

  Дороніна, Ірина Ігорівна; Doronina, Iryna; Доронина, Ирина Игоревна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2009)
  У даній статті досліджується місце інституційних інвесторів на фондовому ринку. Ведеться аналіз їх поведінки та взаємодії на даному ринку. Сформульовано загальні принципи діяльності різних видів інституційних інвесторів.
 • Результативність інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток експорту в Україні 

  Левченко, А.; Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Rudenko-Sudareva, Larysa; Руденко-Сударева, Лариса Владимировна (State University of Jan Kochanowski, 2017-06-27)
 • Особливості фінансування за допомогою Блокчейн 

  Бойко, О. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12-07)
 • Стратегічне розміщення боргу в структурі трансфертної політики ТНК 

  Васюк, Євгенія Анатоліївна; Vasiuk, Y. A.; Васюк, Евгения Анатольевна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр», 2017)
  Залучення боргових коштів транснаціональними корпораціями має за мету отримання до даткового капіталу для фінансування розширення виробництва та удосконалення технологій. Однак на сьогодні борг розглядають як податковий ...
 • Економічна сутність трансфертної політики ТНК 

  Васюк, Євгенія Анатоліївна; Vasiuk, Y. A.; Васюк, Евгения Анатольевна (Запорізька державна інженерна академія, 2017)
  У статті визначено поняття трансферу, фінансової та податкової політики ТНК. Обґрунтовано виділення трансфертних операції як окремої складової фінансових зв’язків підрозділів корпоративних суб’єктів міжнародної економічної ...
 • Трансфертна політика ТНК: сутність та структура 

  Васюк, Євгенія Анатоліївна; Vasiuk, Y. A.; Васюк, Евгения Анатольевна (Ужгородський національний університет, 2017)
  У статті розкрито основні відмінності між реальною економічною діяльністю та трансфертною політикою. Роз’яснено причини притаманності трансфертної політики винятково транснаціональним корпораціям. Охарактеризовано підходи ...
 • Еволюція офшорного бізнесу 

  Южаніна, Н. П.; Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetyana; Фролова, Татьяна Александровна; Луцишин, З. О. (Mykolas Romeris University, 2018)
  Досліджено еволюцію офшорного бізнесу та його особливості на кожному етапі розвитку. Виявлено фактори формування сучасних офшорних центрів. Розкрито причини бурхливого зростання офшорного сегменту світової економіки.

View More