Recent Submissions

 • Трансформація валютних систем країн Центральної та Східної Європи 

  Лавріненко, Олена Валеріївна; Lavrinenko, Olena; Лавриненко, Елена Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-07)
  Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів трансформації валютних систем країн ЦСЄ. Розглянуті теоретичні основи функціонування валютних систем у сучасному валютно-фінансовому середовищі. ...
 • Розвиток корпоративних стратегій в глобальному інвестиційному середовищі 

  Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetyana; Фролова, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-21)
  Розглянуто методологію дослідження розвитку корпоративних стратегій у глобальному інвестиційному середовищі, тенденції та сучасні особливості інвестиційної глобалізації. Проаналізовано основні концепції інтернаціоналізації ...
 • Аналіз глобальних трендів розвитку ринку ісламських фінансових послуг 

  Баторшина, Аділя Фатехівна; Batorshina, A. F.; Баторшина, Аделя Фатеховна; Рой, С. Я.; Roi, S. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2020)
  Статтю присвячено аналізу глобальних тенденцій розвитку ринку ісламських фінансових послуг і визначення переваг розширення ісламського фінансування в Україні. Досліджується динаміка розвитку трьох ключових секторів галузі ...
 • Санация и ликвидации коммерческих банков в Украине: современные угрозы экономической безопасности государства 

  Токарь, Владимир Владимирович; Tokar, Volodymyr; Токар, Володимир Володимирович (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2016-04)
 • Еволюція децентралізованих платіжних систем як інноваційного виду грошей 

  Бойко, Віктор Петрович; Boiko, Viktor (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Стаття присвячена дослідженню передумов появи децентралізованих платіжних систем. Історичні події та наукові досягнення було поділено на періоди за технологічними прийомами шифрування, що застосовувались в різні часи. ...
 • Ключові фактори впливу на розвиток ринку акцій на основі аналізу світової практики 

  Ананьєв, Микола Юрійович; Ananiev, Mykola; Ананьев, Николай Юрьевич (Черкаський державний технологічний університет, 2015-11-19)
 • Historical Drivers Of The Securities Markets’ Evolution 

  Ananiev, Mykola; Ананьєв, Микола Юрійович; Ананьев, Николай Юрьевич (International Publishing House “Progress”, 2017-10-10)
 • Глобальні детермінанти розвитку ринків цінних паперів 

  Ананьєв, Микола Юрійович; Ananiev, Mykola; Ананьев, Николай Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню глобальних детермінант розвитку ринків цінних паперів, їх ідентифікації, оцінці, виявлення новітніх викликів та обґрунтуванню умов і заходів щодо побудови збалансованої ...
 • Акціонерні товариства в умовах євроінтеграційної трансформації українського законодавства 

  Лавріненко, Олена Валеріївна; Lavrinenko, О.; Лавриненко, Елена Валерьевна; Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetyana; Фролова, Татьяна Александровна; Ананьєв, Микола Юрійович; Ananiev, M.; Ананьев, Николай Юрьевич (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2020)
  Статтю присвячено дослідженню діяльності акціонерних товариств в умовах гармонізації законодавчої бази та нормативно-правових актів України до стандартів ЄС. Авторами було висвітлено основні трансформації українського ...
 • Credit unions' investigation as a factor of social and labor mobility in Ukrainian society 

  Savchuk, Nataliia; Савчук, Наталія Володимирівна; Савчук, Наталия Владимировна; Zolotaryova, O. (Sciemcee Publishing London, 2018)
 • Criteria for optimizing the structure of budget expenditures in Ukraine 

  Savchuk, Nataliia; Савчук, Наталія Володимирівна; Савчук, Наталия Владимировна (International Academy of Business and Ecomomics, 2018)
  The arlicle shows that the current state of development of Ukraine after choosing the path to market transformation is characterized by deep institutional transformations, which often lead to the emergence of social ...
 • Організація роботи аудиторського комітету. Комунікація аудитора з аудиторським комітетом 

  Величко, Олена Георгіївна; Velychko, Olena; Величко, Елена Георгиевна; Прилипко, Сергій Іванович; Prylypko, Serhiy; Прилипко, Сергей Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-12-10)
 • Розвиток кредитних спілок як чинник соціальної та діяльністної мобільності в українському суспільстві 

  Савчук, Наталія Володимирівна; Savchuk, Nataliia; Савчук, Наталия Владимировна; ‪Золотарьова, Ольга Володимирівна; Zolotaryova, Olga; Золотарёва, Ольга Владимировна (Херсонський державний університет, 2019)
  У статті обґрунтовується необхідність формування якісно нових підходів до розробки як теоретико-методичних так і практичних рекомендацій щодо розвитку кредитних спілок в Україні, оскільки вони можуть створити фінансовий ...
 • Формування концепції ризик-орієнтовного банківського нагляду в країнах центральної та Східної Європи 

  Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич; Павлюк, Олена Олександрівна; Pavliuk, O. O.; Павлюк, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Система банківського нагляду являє собою еволюційний процес встановлення контролю за впровадженням регуляторних ініціатив, які базуються на корпоративних принципах банківського нагляду BCBS і включають ініціативи міжнародних ...
 • Модель приватних грошей Фрідріха Хаєка в умовах експансії електронних технологій 

  Бойко, Олег Геннадійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10-23)
  Розглянуто криптовалюти як можливість для побудови приватних грошей і наведено переваги застосування технології Блокчейн. Описано концепцію «приватних грошей» Ф. Хаєка і розкрито широке коло проблем, пов’язаних з приватними ...
 • Межі державного регулювання криптоіндустрії та перспективні напрямки застосування технології розподіленого реєстру у державних фінансах 

  Бойко, Віктор Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10-23)
  Розкрито тенденції регулювання ринку криптовалют і межі втручання державних органів у господарську діяльність суб’єктів ринку обміну віртуальних валют, а також перспективні напрямки застосування технології розподіленого реєстру.
 • Optimization of income of the personnel of the enterprises of the food industry 

  Tarasiuk. G.; Тарасюк, Г. М.; Ostapchuk, T.; Остапчук, Т. П.; Musiiets, T.; Мусієць, Тетяна Вікторівна; Мусиец, Татьяна Викторовна; Laguta, Ya.; Лагута, Я. М.; Biriuchenko, S.; Бірюченко, С. Ю. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2020)
  The relevance of the research topic is explained by the fact that the most important means of ensuring the coordination of the labor process and achieving overall sustainable development of the enterprise in the future is ...
 • Ґендерно збалансовані ради правління: шлях до кращих показників корпорацій? 

  Іноземцева, Є. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-11-18)
 • Public finances in conditions of current transformations 

  Voznyak. H.; Возняк. Г. В.; Савчук, Наталія Володимирівна; Savchuk, Nataliia; Савчук, Наталия Владимировна; Zherеbylo, І.; Жеребило, І. В.; Жеребило, И. В.; Skasko, O. I.; Скаско, О. І.; Скаско, О. И. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2020)
  Modern transformational changes occurring in the socio-economic life of countries are conditioned by the evolution of information and communication technologies, the deployment of globalization, decentralization, the ...
 • Практика застосування державно-приватного партнерства у створенні соціально-орієнтованих економік 

  Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Rudenko-Sudareva, Larysa; Руденко-Сударева, Лариса Владимировна; Пашинська, Ксенія Сергіївна; Pashynska, Kseniia Sergiivna; Пашинская, Ксения Сергеевна (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2017)
  Особливості Державно-приватних партнерств в порівнянні з іншими механізмами фінансування полягають у тому, що партнери переслідують різні цілі, вирішують свої конкретні завдання, сторони мають різні мотивації. Саме тому ...

View More