Recent Submissions

 • Українська банківська система на шляху до інтеграції в європейський фінансовий простір: проблеми та тенденції 

  Савчук, Наталія Володимирівна; Savchuk, Natalia; Савчук, Наталия Владимировна; Гриджук, Дмитро Миколайович; Grydzhuk, Dmytro; Гриджук, Дмитрий Николаевич (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017-09)
  Процес формування глобальної фінансової системи є пов’язаним з інтеграцією фінансової системи окремої країни в європейський та світовий фінансовий простір. Глобалізація фінансового ринку є складовою глобалізації економіки ...
 • Фінансова функція держави і механізм її реалізації в умовах макроекономічних дисбалансів 

  Савчук, Наталія Володимирівна; Savchuk, Nataliia; Савчук, Наталия Владимировна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016-10)
 • Інваріанти розвитку банківського сектору економіки України 

  Луцишин, Зоряна Орестівна; Lutsyshyn, Zoriana; Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetiana; Фролова, Татьяна Александровна; Лук’яненко, Любов Іванівна; Lukianenko, Liubov; Лукьяненко, Любовь Ивановна (Тернопільський національний економічний університет, 2016)
  Проаналізовано тенденції розвитку банківського сектору економіки та основні показники діяльності банків в Україні, зокрема: структуру банківського сектору, формування активів, темпи приросту кредитного портфелю, частка ...
 • Сучасні підходи до формування інвестиційної стратегії компанії 

  Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetyana; Фролова, Татьяна Александровна (Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2014)
  In this article discusses the sense, principles and modern approaches to investment strategies of corporations.
 • Державне регулювання та саморегулювання у фінансовому секторі 

  Отченаш, Катерина Георгіївна; Otchenash, Kateryna; Отченаш, Екатерина Георгиевна; Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetyana; Фролова, Татьяна Александровна (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2014)
  Досліджуються досвід та практика державного регулювання та саморегулювання у фінансовому секторі України ( на прикладі фондового ринку), пропонуються напрями вдосконалення законодавства, що сприятимуть більш широкому з ...
 • Інституційні інвестори в інфраструктурі глобального інвестування 

  Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetyana; Фролова, Татьяна Александровна (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2012)
  Розглянуто сучасний стан та тенденції розвитку інституційних інвесторів в умовах глобалізації інвестиційних ринків. Визначено вплив інституційних інвесторів на розвиток інвестиційних ринків, взаємодію їх учасників. ...
 • Процеси глобалізації та транснаціоналізації: теоретико-методологічний підхід до комплексної оцінки 

  Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Rudenko-Sudareva, Larysa; Руденко-Сударева, Лариса Владимировна; Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич; Гуртов, Денис; Gurtov, Denys (Тернопільський національний економічний університет, 2010-06)
  Досліджено сучасні тенденції розвитку світового господарства. Створено комплексну методику розробки дескриптивних моделей сучасних індикаторів, ідентифікованих авторами як індекс світової транснаціоналізації, індекс ...
 • Процеси глобалізації та транснаціоналізації: теоретико-методологічний підхід до комплексної оцінки 

  Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Rudenko-Sudareva, Larysa; Руденко-Сударева, Лариса Владимировна; Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич; Гуртов, Денис; Gurtov, Denys (Тернопільський національний економічний університет, 2010-09)
  Досліджено сучасні тенденції розвитку світового господарства. Створено комплексну методику розробки дескриптивних моделей сучасних індикаторів, ідентифікованих авторами як індекс світової транснаціоналізації, індекс ...
 • Сутність та розвиток доктрини ісламських фінансів‏ 

  Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич; Субочев, Олексій Валерійович; Subochev, O.; Субочев, Алексей Валерьевич; Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2018)
  Визначено основні моделі індустрії ісламських фінансів і надано критичну (порівняно з традиційними фінансами) оцінку механізму їх функціонування. Досліджено еволюцію ісламських фінансів, їх інституційну складову. Проведено ...
 • Сутність та розвиток доктрини ісламських фінансів‏ 

  Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич; Субочев, Олексій Валерійович; Subochev, O.; Субочев, Алексей Валерьевич; Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2018)
  Визначено основні моделі індустрії ісламських фінансів і надано критичну (порівняно з традиційними фінансами) оцінку механізму їх функціонування. Досліджено еволюцію ісламських фінансів, їх інституційну складову. Проведено ...
 • Фундаментальний погляд на глобальну фінансову нестабільність і монетарну владу 

  Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич (Національна академія наук України, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України», 2018)
 • Регулятивні ініціативи країн Європейського Союзу у банківській сфері 

  Мусієць, Тетяна Вікторівна; Musiiets, Tetiana; Мусиец, Татьяна Викторовна; Оглобля, Я. О.; Ogloblia, I.; Оглобля, Я. А. (Херсонський державний університет, 2015)
  Досліджено роль та вплив транснаціональних банків країн ЄС у світі та посилення їхнього регулювання в умовах глобальної фінансової нестабільності. Узагальнено основні тенденції та концептуальні зрушення у регулюванні ...
 • Індикатори фінансової стабільності країн світу 

  Мусієць, Тетяна Вікторівна; Musiiets, Tetiana; Мусиец, Татьяна Викторовна; Оглобля, Я. О.; Ogloblia, I.; Оглобля, Я. А. (Національний університет харчових технологій, Громадська організація «Інститут проблем конкуренції», 2014)
  У статті проаналізовано ключові показники та індикатори, що дають змогу визначити рівень фінансової стабільності країн світу та глобальної фінансової стабільності в цілому; розкрито необхідність своєчасної статистичної ...
 • Modern factors in the development of international investment 

  Rudenko-Sudareva, Larisa; Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Руденко-Сударева, Лариса Владимировна; Krysiuk, R. V.; Крисюк, Р. В.; Крысюк, Р. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  The article is devoted to the identification of dominant factors in the modern economic development. These factors create new conditions for the development of international investment. A systematic identification of key ...
 • Державне регулювання товарно-грошових відносин: теоретичні основи 

  Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич; Мусієць, Б. Р.; Musiiets, B. R. (Донецький національний університет імені Василя, 2016)
  Стаття присвячена дослідженню теоретичних основ державного регулювання товарно-грошових відносин в сучасних умовах розвитку світової економіки. У статті визначено ключові аспекти сутності кейнсіанської теорії, монетарної ...
 • Диджиталізація світових фінансів: новітні можливості та загрози 

  Мусієць, Тетяна Вікторівна; Musiiets, Tetiana; Мусиец, Татьяна Викторовна (Mykolas Romeris University, 2019)
 • Тіньова економіка – проблема економічної безпеки держави 

  Лавріненко, Олена Валеріївна; Lavrinenko, Olena; Лавриненко, Елена Валерьевна (Mykolas Romeris University, 2019)
 • Цифрова трансформація фінансового бізнесу 

  Савчук, Наталія Володимирівна; Savchuk, Natalia; Савчук, Наталия Владимировна; Чівіленко, Лариса Анатоліївна; Chivilenko, Larisa; Чивиленко, Лариса Анатольевна (Видавничий дім «Інтернаука», 2019)
  В статті показано, що перетворення цифрового бізнесу представляє нові можливості для бізнесу та інформаційних технологій, які є стратегічною основою для нової конкурентоспроможної цифрової бізнес-моделі. Досліджено, що ...
 • Модифікації інноваційних бізнес-моделей фінансових компаній 

  Савчук, Наталія Володимирівна; Savchuk, Natalia; Савчук, Наталия Владимировна; Чівіленко, Лариса Анатоліївна; Chivilenko, Larisa; Чивиленко, Лариса Анатольевна (Видавничий дім «Інтернаука», 2019)
  У статті відзначено здатність до частих і успішних модифікацій інноваційних бізнес-моделей, що підвищує стійкість фінансових компаній до змін в їх середовищі і веде до конкурентноспроможності. Представлено основні сфери ...
 • Ознаки Ватикану як офшорної зони 

  Мусієць, Тетяна Вікторівна; Musiiets, Tetiana; Мусиец, Татьяна Викторовна; Мазур, Микола І.; Mazur, Mykola (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Устатті досліджено питання офшорів та особливості їх функціонування у сучасному світі. Ця тема є досить актуальною, адже вона є одним із проявів глобалізації міжнародної фінансової системи, де є суспільні відносини, які ...

View More