Recent Submissions

 • Процеси глобалізації та транснаціоналізації: теоретико-методологічний підхід до комплексної оцінки 

  Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Rudenko-Sudareva, Larysa; Руденко-Сударева, Лариса Владимировна; Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич; Гуртов, Денис; Gurtov, Denys (Тернопільський національний економічний університет, 2010-06)
  Досліджено сучасні тенденції розвитку світового господарства. Створено комплексну методику розробки дескриптивних моделей сучасних індикаторів, ідентифікованих авторами як індекс світової транснаціоналізації, індекс ...
 • Процеси глобалізації та транснаціоналізації: теоретико-методологічний підхід до комплексної оцінки 

  Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Rudenko-Sudareva, Larysa; Руденко-Сударева, Лариса Владимировна; Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич; Гуртов, Денис; Gurtov, Denys (Тернопільський національний економічний університет, 2010-09)
  Досліджено сучасні тенденції розвитку світового господарства. Створено комплексну методику розробки дескриптивних моделей сучасних індикаторів, ідентифікованих авторами як індекс світової транснаціоналізації, індекс ...
 • Сутність та розвиток доктрини ісламських фінансів‏ 

  Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич; Субочев, Олексій Валерійович; Subochev, O.; Субочев, Алексей Валерьевич; Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2018)
  Визначено основні моделі індустрії ісламських фінансів і надано критичну (порівняно з традиційними фінансами) оцінку механізму їх функціонування. Досліджено еволюцію ісламських фінансів, їх інституційну складову. Проведено ...
 • Сутність та розвиток доктрини ісламських фінансів‏ 

  Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич; Субочев, Олексій Валерійович; Subochev, O.; Субочев, Алексей Валерьевич; Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2018)
  Визначено основні моделі індустрії ісламських фінансів і надано критичну (порівняно з традиційними фінансами) оцінку механізму їх функціонування. Досліджено еволюцію ісламських фінансів, їх інституційну складову. Проведено ...
 • Фундаментальний погляд на глобальну фінансову нестабільність і монетарну владу 

  Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич (Національна академія наук України, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України», 2018)
 • Регулятивні ініціативи країн Європейського Союзу у банківській сфері 

  Мусієць, Тетяна Вікторівна; Musiiets, Tetiana; Мусиец, Татьяна Викторовна; Оглобля, Я. О.; Ogloblia, I.; Оглобля, Я. А. (Херсонський державний університет, 2015)
  Досліджено роль та вплив транснаціональних банків країн ЄС у світі та посилення їхнього регулювання в умовах глобальної фінансової нестабільності. Узагальнено основні тенденції та концептуальні зрушення у регулюванні ...
 • Індикатори фінансової стабільності країн світу 

  Мусієць, Тетяна Вікторівна; Musiiets, Tetiana; Мусиец, Татьяна Викторовна; Оглобля, Я. О.; Ogloblia, I.; Оглобля, Я. А. (Національний університет харчових технологій, Громадська організація «Інститут проблем конкуренції», 2014)
  У статті проаналізовано ключові показники та індикатори, що дають змогу визначити рівень фінансової стабільності країн світу та глобальної фінансової стабільності в цілому; розкрито необхідність своєчасної статистичної ...
 • Modern factors in the development of international investment 

  Rudenko-Sudareva, Larisa; Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Руденко-Сударева, Лариса Владимировна; Krysiuk, R. V.; Крисюк, Р. В.; Крысюк, Р. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  The article is devoted to the identification of dominant factors in the modern economic development. These factors create new conditions for the development of international investment. A systematic identification of key ...
 • Державне регулювання товарно-грошових відносин: теоретичні основи 

  Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич; Мусієць, Б. Р.; Musiiets, B. R. (Донецький національний університет імені Василя, 2016)
  Стаття присвячена дослідженню теоретичних основ державного регулювання товарно-грошових відносин в сучасних умовах розвитку світової економіки. У статті визначено ключові аспекти сутності кейнсіанської теорії, монетарної ...
 • Диджиталізація світових фінансів: новітні можливості та загрози 

  Мусієць, Тетяна Вікторівна; Musiiets, Tetiana; Мусиец, Татьяна Викторовна (Mykolas Romeris University, 2019)
 • Тіньова економіка – проблема економічної безпеки держави 

  Лавріненко, Олена Валеріївна; Lavrinenko, Olena; Лавриненко, Елена Валерьевна (Mykolas Romeris University, 2019)
 • Цифрова трансформація фінансового бізнесу 

  Савчук, Наталія Володимирівна; Savchuk, Natalia; Савчук, Наталия Владимировна; Чівіленко, Лариса Анатоліївна; Chivilenko, Larisa; Чивиленко, Лариса Анатольевна (Видавничий дім «Інтернаука», 2019)
  В статті показано, що перетворення цифрового бізнесу представляє нові можливості для бізнесу та інформаційних технологій, які є стратегічною основою для нової конкурентоспроможної цифрової бізнес-моделі. Досліджено, що ...
 • Модифікації інноваційних бізнес-моделей фінансових компаній 

  Савчук, Наталія Володимирівна; Savchuk, Natalia; Савчук, Наталия Владимировна; Чівіленко, Лариса Анатоліївна; Chivilenko, Larisa; Чивиленко, Лариса Анатольевна (Видавничий дім «Інтернаука», 2019)
  У статті відзначено здатність до частих і успішних модифікацій інноваційних бізнес-моделей, що підвищує стійкість фінансових компаній до змін в їх середовищі і веде до конкурентноспроможності. Представлено основні сфери ...
 • Ознаки Ватикану як офшорної зони 

  Мусієць, Тетяна Вікторівна; Musiiets, Tetiana; Мусиец, Татьяна Викторовна; Мазур, Микола І.; Mazur, Mykola (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Устатті досліджено питання офшорів та особливості їх функціонування у сучасному світі. Ця тема є досить актуальною, адже вона є одним із проявів глобалізації міжнародної фінансової системи, де є суспільні відносини, які ...
 • Концептуалізація ґендерної компоненти економічної безпеки країни 

  Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr V.; Токарь, Владимир Владимирович; Васілєвска, Наталія Степанівна; Wasilewska, Natalia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті здійснено огляд підходів до трактування поняття «економічна безпека» через призму їх трансформації під впливом змін у соціально-економічних системах різного таксономічного рівня, а також визначено позиціювання ...
 • Сучасна офшоризація бізнесу у конструкті національної фіскальної безпеки 

  Луцишин. Зоряна Орестівна; Lutsyshyn, Zoriana; Южаніна. Ніна Петрівна; Yuzhanina, Nina; Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetiana; Фролова, Татьяна Александровна; Мазур, Микола Ігорович; Mazur, Mykola; Перебийніс, Дмитро Сергійович; Perebyinis, Dmytro (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У роботі досліджено економічний зміст, природу та еволюцію офшоризації (формування офшорної системи), визначено основні чинники, механізми функціонування та особливості структурних змін офшорної системи, детермінанти ...
 • Гармонізація валютного законодавства країн ЦСЄ в умовах європейської інтеграції 

  Лавріненко, Олена Валеріївна; Lavrinenko, Olena; Лавриненко, Елена Валерьевна (Український інститут розвитку фондового ринку, 2011)
  У статті розглянуто трактування процесу гармонізації відомими науковцями та яким чином висвітлюється даний процес в нормативно-правових актах ЄС. Автор приділяє значну увагу змінам (трансформації) валютного та банківського ...
 • Теоретичні дискусії сутності валютної системи 

  Лавріненко, Олена Валеріївна; Lavrinenko, Olena; Лавриненко, Елена Валерьевна (Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 2014)
  Стаття присвячена дискусійним аспектам визначення сутності валютної системи. Значна увага приділяється встановленню відмінностей між поняттями «валютна система» та «валютний порядок». This article considers debatable ...
 • Міжнародна інвестиційна діяльність багатонаціональних корпорацій в Європі 

  Мусієць, Тетяна Вікторівна; Musiiets, Tetiana; Мусиец, Татьяна Викторовна; Лавріненко, Олена Валеріївна; Lavrinenko, Olena; Лавриненко, Елена Валерьевна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2019)
  Статтю присвячено дослідженню діяльності багатонаціональних корпорацій в країнах Європи, зокрема ЄС та сучасним особливостям розподілу впливу між багатонаціональними корпораціями, материнська компанії котрих знаходиться в ...
 • Aktuelle eigenschaften und faktoren in einer neuen realität des wirtschaftszyklus 

  Rudenko-Sudareva, Larisa; Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Руденко-Сударева, Лариса Владимировна; Krysyuk, Roman (L´Association 1901 “SEPIKE”, 2013)
  In diesem Artikel werden moderne Theorien und Methoden zur Entwicklung neuer Paradigmen der Forschung sowie die Faktoren einer erhöhten Unsicherheit in der Weltwirtschaft analysiert. Ebenso zeigt er die Konsistenz ...

View More