Recent Submissions

 • Глобалізаційні детермінанти експортоорієнтованого розвитку аграрного сектора України 

  Карасьова, Наталія Анатоліївна; Karasova, Nataliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-11)
  Досліджено глобалізаційні передумови розвитку експорту аграрного сектора України. На основі узагальнення результатів попередніх досліджень висвітлено сутнісні характеристики поняття «експортоорієнтована діяльність», ...
 • Світовий досвід фінансування розвитку інфраструктури міст 

  Буряченко, Андрій Євгенович; Buriachenko, Andrii; Гераймович, Людмила Василівна; Heraimovych, Liudmyla (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-12)
  У статті обґрунтовано необхідність наукового дослідження стану фінансування місцевої інфраструктури, ефективного управління наявними інфраструктурними об’єктами. Зазначено, що під впливом таких факторів, як глобалізація, ...
 • Глобальні економічні процеси та Україна 

  Радзієвська, Світлана Олександрівна; Radzievska, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-20)
  У статті розглянуто основні тенденції економічного розвитку світу та їх вплив на Україну. Характерною рисою сучасного світу є прискорення розвитку глобалізації, зумовленого досягненнями науково-технічного прогресу, який ...
 • Глобальна сервісна природа сучасних крипто-валют 

  Молчанова, Еллана Юріївна; Molchanova, Ellana; Солодковський, Юрій Мечиславович; Solodkovskyy, Yuriy (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-01-23)
  Стаття присвячена проблемі, спричиненій кризою Ямайської валютної системи, а саме, пошуку нових форм грошей, що здатні замінити долар у світових розрахунках. Пошуком альтернативних грошей як оптимальної світової валюти ...
 • Оцінка економічних реформ: наслідки трансформації внутрішньогалузевої торгівлі 

  Грошек, Джеральд; Hroshek, Herald (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-07)
  Україна в порівнянні зі своїми центральноєвропейськими сусідами пройшла менш успішний шлях реформування та інтеграції економіки з моменту здобуття нею незалежності, зберігаючи достатньо високий рівень корупції та низькі, ...
 • Європейський валютний союз: межі зростання або точка біфуркації 

  Шаров, Олександр Миколайович; Sharov, Oleksandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-07)
  У статті розглядаються передумови та процес створення валютного союзу країн ЄС з урахуванням історичного досвіду європейських країн стосовно попередніх спроб валютної інтеграції між окремими країнами. Автор також аналізує ...
 • Глобальні трансформації індивідуалізованого суспільства: наслідки та уроки 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatolii (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-03)
  Розглянуто теоретичні аспекти сутності, наслідки формування та розвитку двох феноменів сучасності – індивідуалізації особистості, а також формування індивідуалізованого суспільства. Проведене дослідження переконує у тому, ...