Show simple item record

dc.contributor.authorСочинська-Сибірцева, І. М
dc.date.accessioned2015-04-02T11:20:43Z
dc.date.available2015-04-02T11:20:43Z
dc.date.issued2014-06-25
dc.identifier.citationСочинська-Сибірцева І. М. Методи оцінки соціального стану трудового колективу / І. М. Сочинська-Сибірцева // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – С. 396-402.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/6087
dc.description.abstractУ статті обґрунтовано необхідність оцінки соціального стану трудового колективу з метою підвищення ефективності його діяльності. Розглянуто сутність системного та комплексного підходів до оцінки соціального стану трудового колективу. Визначено зміст і характер соціальних процесів у колективі, описано основні характеристики методів оцінки соціального стану. Визначено основні критерії як складові моделі оцінки соціального стану трудового колективу.uk
dc.description.abstractIn the article the necessity of estimation of the social state of labor collective is reasonable with the purpose of increase of efficiency of his activity. Essence is considered system and complex going near the estimation of the social state of labor collective. Maintenance and character of social processes are certain in collective, basic descriptions of methods of estimation of the social state are described. Basic criteria as making models estimations of the social state of labor collective are certain.uk
dc.description.abstractВ статье обоснована необходимость оценки социального состояния трудового коллектива с целью повышения эффективности его деятельности. Рассмотрена сущность системного и комплексного подходов к оценке социального состояния трудового коллектива. Определено содержание и характер социальных процессов в коллективе, описаны основные характеристики методов оценки социального состояния. Определены основные критерии как составляющие модели оценки социального состояния трудового коллектива.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectТрудовий колективuk
dc.subjectсоціальні процесиuk
dc.subjectсоціальний станuk
dc.subjectметоди оцінкиuk
dc.subjectкритерії оцінкиuk
dc.subjectмодель оцінкиuk
dc.subjectLabor collectiveuk
dc.subjectsocial processesuk
dc.subjectsocial stateuk
dc.subjectmethods of estimationuk
dc.subjectcriteria of estimationuk
dc.subjectmodel of estimationuk
dc.subjectТрудовой коллективuk
dc.subjectсоциальные процессыuk
dc.subjectсоциальное состояниеuk
dc.subjectметоды оценкиuk
dc.subjectкритерии оценкиuk
dc.subjectмодель оценкиuk
dc.titleМетоди оцінки соціального стану трудового колективуuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc658.3:331.1uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record