Show simple item record

dc.contributor.authorПанчук, Аліна Аркадіївнаuk
dc.date.accessioned2015-04-02T12:40:38Z
dc.date.available2015-04-02T12:40:38Z
dc.date.issued2014-05-15
dc.identifier.citationПанчук А. А. Методологія оцінки якості трудового життя працівників сфери сільського господарства / А. А. Панчук // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – С. 408-418.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/6089
dc.description.abstractУ статті розглянуто існуючі методики оцінювання якості трудового життя. Також визначено різницю між поняттями «гідна праця» та «якість трудового життя». Показано, що особливо великий вплив на визначення критеріїв ЯТЖ має те, у якій сфері економічної діяльності працює підприємство. У результаті дослідження було виявлено особливості оцінювання якості трудового життя в сільському господарстві. На основі цих особливостей обґрунтовано вибір критеріїв оцінки якості трудового життя у сфері сільського господарства.uk
dc.description.abstractThe article examines existing methods of quality of working life evaluation. Also the difference between the concepts of «decent work» and «quality of work life.» It is shown that a particularly large impact on the criteria determination of QWL has the economic activity area of the company. The study highlights the features of evaluating the quality of working life in agriculture. Based on these characteristics, criteria for evaluating the quality of working life in agriculture are selected.en
dc.description.abstractВ статье рассмотрены существующие методики оценки качества трудовой жизни. Также определено различие между понятиями «достойный труд» и «качество трудовой жизни». Показано, что особенно большое влияние на определение критериев КТЖ имеет то, в какой сфере экономической деятельности работает предприятие. В результате исследования были выявлены особенности оценивания качества трудовой жизни в сельском хозяйстве. На основе этих особенностей обоснован выбор критериев оценки качества трудовой жизни в сфере сельского хозяйства.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectякість трудового життяuk
dc.subjectсфера економічної діяльностіuk
dc.subjectзаробітна платаuk
dc.subjectумови праціuk
dc.subjectтрудовий колективuk
dc.subjectментальістьuk
dc.subjectінформаційні потокиuk
dc.subjectкомпенсаторний характерuk
dc.subjectquality of working lifeen
dc.subjectsphere of economic activityen
dc.subjectwagesen
dc.subjectworking conditionsen
dc.subjectlabor groupsen
dc.subjectmentalisten
dc.subjectinformation flowsen
dc.subjectcompensatory in natureen
dc.subjectкачество трудовой жизниru
dc.subjectсфера экономической деятельностиru
dc.subjectзаработная платаru
dc.subjectусловия трудаru
dc.subjectтрудовой коллективru
dc.subjectментальностьru
dc.subjectинформационные потокиru
dc.subjectкомпенсаторный характерru
dc.titleМетодологія оцінки якості трудового життя працівників сфери сільського господарстваuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc[331.108:338.43]:330.59uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record