Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Удосконалення діяльності підприємства на основі логістики 

  Городецька, Т. Б.; Horodetska, T.; Іващенко, А. Г.; Ivashchenko, А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті запропоновано методичний підхід, який визначає економічну результативність оптимізаційної процедури. Вона виражається через транспортний виграш — потенційне зменшення маршруту перевезення продукції порівняно з ...
 • Ефективне запровадження зарубіжного досвіду недержавного пенсійного страхування в Україні 

  Третяк, Катерина Володимирівна; Tretiak, Kateryna; Третяк, Екатерина Владимировна; Демченко, Віталія Олександрівна; Demchenko, Vitaliia; Демченко, Виталия Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Реформування пенсійних систем у всьому світі викликано тим, що необхідно збалансувати витрати на соціальну підтримку людей. Ці витрати зростають незалежно відфінансових можливостей країни. Україна, як і решта країн ...
 • Вразливість національних економічних систем до понижувальної фази циклу в процесі становлення постіндустріальної моделі економіки 

  Ткаченко, Олена Вадимівна; Tkachenko, Olena; Ткаченко, Елена Вадимовна; Дроб’язко, Марія М.; Drobyazko, Maryia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Стаття присвячена уточненню поширеної в науковій літературі тези про те, що інтенсивність структурних постіндустріальних трансформацій пов’язана зі стійкістю економічної системи до зовнішніх і внутрішніх збурень ...
 • Маркетингові аспекти підвищення рівня мотивації персоналу в сучасних умовах господарювання 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Ломська, Катерина В.; Lomska, Kateryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  В умовах сьогодення численні обставини вказують на кризу системи мотивації праці в Україні, що, обумовлює необхідність переосмислення проблем трудової мотивації, пошук нових чинників і стимулів. У статті авторами ...
 • Проблемні аспекти класифікації країн в глобальній торговельній системі 

  Тананайко, Тетяна С.; Tananaiko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Глобальна торговельна система, сформована під впливом лібералізації, цифровізації та безпрецедентного збільшення кількості регіональних угод, може рівномірно та ефективно зростати виключно за умови одночасного розвитку ...
 • Детермінанти корпоративної соціальної відповідальності бізнесу 

  Смерека, Наталя С.; Smereka, Natal’ya (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Стаття присвячена дослідженню детермінант корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Проаналізовано три моделі, які пояснюють природу КСВ (модель концентричних кругів, піраміда Керрола, модель Дж. Елкінгтона) і ...
 • Теоретичні концепції промислової політики Європейського Союзу в науковій літературі 

  Скорік, Ксенія А.; Skorik, Kseniya (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Питання промислової політики останні десять років широко обговорюється. Сьогодні спостерігається поновлення інтересу до теорії промислової політики в країнах заходу, оскільки існує бачимо брак теоретичного підґрунтя для ...
 • Внутрішня структура та функції людського капіталу 

  Руженський, Максим Миколайович; Ruzhenskyi, Maksym; Руженский, Максим Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Серед соціально-економічних проблем сучасного етапу розвитку України значної ваги набуває дослідження теоретичних і прикладних аспектів внутрішньої структури людського капіталу. На основі аналізу сучасних уявлень про ...
 • Визначення перспективних напрямів диверсифікації експорту України 

  Яценко, Олена Олександрівна; Iatsenko, Olena; Яценко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Проаналізовано основні торговельно-економічні показники України (кількість населення; обсяг, реальний темп росту, структура валового внутрішнього продукту, ВВП на душу населення; рівень безробіття; обсяг прямих іноземних ...
 • Сутнісне наповнення понятійного апарату бізнес-процесів підприємства 

  Чебаков, Денис О.; Chebakov, Denis (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено ряд ключових передумов щодо функціонування зовнішнього середовища, визначено, що для підприємств необхідно модернізувати власні погляди та методи покращення ефективності діяльності компанії. Проаналізовано ...
 • Фінансово-валютні чинники розвитку офшорингових операцій 

  Туролєв, Гліб; Turolyev, Glib (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті конкретизовано ключові фінансово-валютні чинники, що справляють визначальний вплив на масштаби і векторну спрямованість бізнес-офшорингових операцій. Доведено, що механізми впливу фінансових чинників на структурну ...
 • Фактори впливу на глобальний маркетинг послуг 

  Трейтяк, Мирослава В.; Treitiak, Myroslava (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Розвиток глобальної економіки послуг досліджено авторами в поточній роботі. Виявлено зростання глобальної економіки послуг, а також зростання обсягу експорту послуг Україною на міжнародний ринок, що підтверджує актуаність ...
 • Структура українського експорту як виклик регуляторній політиці держави 

  Потапенко, Д. О.; Potapenko, D. O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У центрі уваги статті — проблема товарної структури українського експорту, передумови та суспільні наслідки переважання сировинних товарів і продуктів їх первинної обробки в складі вартості зовнішньої торгівлі товарами. ...
 • Організаційно-економічний механізм регіонального публічного управління житлово-комунальним господарством 

  Оболенський, Олексій Юрійович; Obolenskyi, Oleksii; Оболенский, Алексей Юрьевич; Базарна, Ольга Вікторівна; Bazarna, Olga (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Актуальність статті полягає у досліджені сутнісних засад організаційно-економічного механізму регіонального публічного управління галуззю, що є основою для формування відповідного механізму управління житлово-комунальним ...
 • Диджіталізація як основа розвитку smart-економіки в глобальному просторі 

  Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Унінець, Ірина Михайлівна; Uninets, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Безпрецедентне поширення інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) виступає визначальним процесом становлення Smart-економіки, корінним чином змінює технологічний базис і всю систему економічних відносин у суспільств ...
 • Академічне підприємництво в Україні: сучасний стан та проблематика 

  Кирилюк, Володимир Вікторович; Kyryliuk, Volodymyr; Кирилюк, Владимир Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  На сучасному етапі розвитку економіки та суспільства жодні ресурси, в тому числі знання, інформація, не здатні на тривалий час забезпечити конкурентгі переваги. Сьогодні успішність у глобальному конкурентоздатному змаганні ...
 • Прогноз розвитку туристичної галузі в Україні 

  Карасьова, Наталія А.; Karasova, Nataliia; Радзявичюс, Гедаминас; Radzevicius, Gediminas (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Протягом останніх десятиліть міжнародний туризм відрізняється найбільш швидкими темпами зростання у порівнянні із іншими секторами економіки, займаючи четверте місце за показником світового експорту після паливно-мастильних ...
 • Розвиток національної економіки здоров’я в умовах глобальних трансформацій 

  Заліська, О. М.; Zaliska, O. M.; Іринчина, Інна Борисівна; Irynchyna, Irynchyna; Иринчина, Инна Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Статтю присвячено науково-практичному обґрунтуванню напрямів розвитку та засадам формування національних економік здоров’я. Сучасні глобалізаційні трансформації актуалізують знаходження оптимальної моделі взаємодії систем ...
 • Місце долара США та криптовалют у контексті глобальних змін у світовій економіці 

  Загреба, Максим М.; Zahreba, Maksym; Загреба, Юлія О.; Zahreba, Yuliia (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено сучасні фінансові інструменти, зокрема криптовалюти, а також вказано на можливі недоліки їх оцінювання через долар США. Також розглянуто негативні аспекти використання індексу долара USDX як міри ...
 • Зміни навколишнього середовища: аналіз потенційних викликів та можливостей для українських страховиків 

  Димніч, Ольга Володимирівна; Dymnich, Olga; Дымнич, Ольга Владимировна; Гаманков, Дмитро Володимирович; Hamankov, Dmytro; Гаманков, Дмитрий Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Природні лиха завжди залишаються такими, що мають найнесподіваніший вплив на збалансованість розвиток світового господарства. Передбачити та запобігти подібним подіям надзвичайно важко, тому страхування від таких ризиків стає ...

View More