Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Ринок цінних паперів: сутність і стан 

  Диба, Олександр Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-07)
  Розглянуто сутність і особливості становлення вітчизняного ринку цінних паперів.
 • Професійні посередники на ринку первинної публічної пропозиції цінних паперів 

  Гладчук, Ксенія Миколаївна; Gladchuk, K.; Гладчук, Ксения Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У статті розглянуто роль професійних посередників на ринку первинної публічної пропозиції цінних паперів (ІРО). Зокрема, визначено основні завдання, які переслідують учасники процесу ІРО. Досліджено функції андеррайтера, ...
 • Податкове стимулювання іноземних інвестицій в Україну 

  Диба, Олександр Михайлович; Данилюк, Євгеній Юрійович; Домерат, О. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-30)
  Досліджено сутність ефективності податкової політики. Обґрунтовано можливість її використання в якості інструменту стимулювання інвестиційної діяльності в Україні.
 • Соціальна сфера й особливості інвестування у людський капітал 

  Диба, Олександр Михайлович (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2010)
  У статті розглядаються питання активізації інвестування та відтворення людського капіталу та розвитку інтелектуального капіталу як факторів виробництва для забезпечення інтегрального соціального ефекту на рівнях окремої ...
 • Основні напрями розвитку економічної науки в Україні на зламі ХІХ—ХХ ст. 

  Мордас, Ірина Василівна; Mordas, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15)
  У контексті розвитку світової економічної думки проаналізовано основні напрями української економічної науки на межі XIX–XX ст. та показано роль і місце українських університетів у цьому процесі, зокрема визначено внесок ...
 • Стратегія управління та перспективи маркетингу в АПК України в нових геополітичних реаліях 

  Єранкін, Олександр Олександрович; Erankin, Oleksandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-12)
  Стаття присвячена аналізу результата членства у СОТ та впливу нових геополітичних умов на розробку маркетингових стратегій суб’єктами агробізнесу України та їх взаємодію із системою держаного управління. Досліджено ...
 • Формування агропромислових формувань в Україні: глобалізаційний і маркетинговий аспект 

  Єранкін, Олександр Олександрович; Erankin, Oleksandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-01-30)
  Стаття присвячена аналізу процесів капіталізації сільського господарства в Україні і консолідації виробництва в межах новостворених агропромислових формувань з точки зору землекористування. Зроблений аналіз взаємозв’язку ...
 • Особливості визначення маркетингових орієнтирів підприємств АПК в умовах світової економічної кризи 

  Єранкін, Олександр Олександрович; Erankin, Oleksandr (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-02-24)
  Стаття присвячена аналізу закономірностей виникнення світових економічних криз та їх впливу на маркетингову діяльність підприємств АПК України. Запропоновано методику ідентифікації й прогнозування процесу спотворення ...
 • Конкурентне середовище на фармацевтичному ринку України в умовах інтеграції у глобальний простір 

  Іринчина, Інна Борисівна; Irynchyna, I. B.; Иринчина, Инна Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Набирає актуальності проблематика ефективної інтеграції національних фармацевтичних ринків у глобальний простір світової економіки здоров’я. Що стане ефективним вирішенням проблематики забезпечення високої продуктивності ...
 • Зарубіжний досвід регулювання інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів 

  Брітченко, І. Г.; Свириденко, О. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Стаття присвячена огляду зарубіжного досвіду регулювання інвестиційної діяльності пенсійних фондів. Розглянуто інвестиційні правила в різних країнах. Визначено специфіку регулювання інвестиційної діяльності пенсійних фондів ...
 • Особливості формування та функціонавання глобальних ланцюгів доданої вартості у туристичній сфері 

  Лютак, О. М.; Liutak, О. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто особливості формування та сучасні тенденції щодо створення глобальних ланцюгів доданої вартості у виробничій, інвестиційній, інноваційній і фінансовій сфері. Виходячи з виокремлених визначальних ...
 • Інституційна модель фінансового ринку: проблемні аспекти вдосконалення системи регулювання 

  Отченаш, Катерина Георгіївна; Otchenash, K.; Отченаш, Екатерина Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Розглянуто методологічні аспекти регулювання фінансового ринку в умовах глобалізації. Аналізується зарубіжний досвід побудови організаційно-економічного механізму регулювання фінансового ринку. Обґрунтовано, що необхідною ...
 • Варіативність моделей глобального підприємництва 

  Стрельник, Світлана Олександрівна; Strelnyk, S. O.; Стрельник, Светлана Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті виділено кілька теоретичних моделей, які пояснюють процес народження підприємств у глобальних умовах і дозволяють логічно поєднати теоретичні знання щодо глобального підприємництва. Розглянуто концептуальну модель ...
 • Розвиток системи соціального забезпечення суб’єктів аграрного сектору економіки України 

  Іваськo, І. М.; Ivasko, I. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У дослідженні проведено аналіз становлення системи соціального забезпечення в аграрному секторі економіки України протягом 1999-2016 років і надано оцінку системам соціального страхування сільськогосподарських працівників ...
 • Ціноутворення як елемент підсистеми управлінського обліку бюджетних установ 

  Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana; Свирко, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто питання ціноутворення бюджетування в контексті управлінського обліку бюджетних установ.
 • Удосконалення програмно-цільового методу на місцевому рівні 

  Логвінов, П. В.; Logvinov, P. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Розбудова державних фінансів України потребує формування чітких інституціональних рамок бюджетної політики, які покликані забезпечити фінансову стабільність і реалізацію позитивного впливу бюджетно-податкових важелів і ...
 • Моделі державного регулювання платоспроможності страховиків 

  Терещенко, К. В.; Tereshchenko, K. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Статтю присвячено дослідженню підходів до оцінювання платоспроможності страховика та аналізу особливостей сучасних моделей, що використовуються для цього органами страхового нагляду. Здійснено спробу дослідити переваги і ...
 • Регіональне управління та місцеве самоврядування: теоретичні засади 

  Фащевський, Микола Іванович; Faschevsky, M. I.; Фащевский, Николай Иванович; Білоконь, Іван Васильович; Bilokon, I. V.; Белоконь, Иван Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розглянуто проблеми реформування системи місцевого самоврядування, створення децентралізованої моделі влади та вдосконалення механізмів формування та функціонування територіальних громад сіл, селищ та їх об’єднаних ...
 • Сучасні тенденції розвитку інформаційного підприємництва України 

  Ходакевич, Богдан Олександрович; Hodakevych, Bogdan (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті викладено основні тенденції розвитку інформаційного підприємництва України та передумови його поширення. Сформовано ключові аспекти розвитку ІТ-підприємництва та їх вплив на галузь у цілому. Представлено позитивні ...
 • Діагностика ділової активності підприємств промисловості та торгівлі 

  Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артём Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті досліджено сутність, значення та існуючі у науковій літературі аспекти діагностики ділової активності підприємства. Сформульовано авторське визначення ділової активності, а також ідентифіковано її роль у формуванні ...

View More