Recent Submissions

 • Бюджетний дефіцит та можливість реалізації інтегрованого підходу до оцінки податкового навантаження 

  Скрипник, А. В.; Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна (Тернопільський національний економічний університет, 2011)
  Розглянуто проблеми формування державного бюджету і бюджету Пенсійного фонду України, що характерні для кризового і посткризового етапу розвитку. Показана неефективність їх нарізного вирішення, що закладена в проекті ...
 • Впровадження нових податкових сервісів як захід підвищення ефективності податкового адміністрування 

  Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна; Брехов, Сергій Сергійович; Brekhov, S. (ТОВ "Міжнародний бізнес центр", 2013)
  Стаття присвячена дослідженню проблем податкового адміністрування, формування взаємовідносин податкових органів з платниками податків та розробленню шляхів підвищення ефективності податкового адміністрування шляхом ...
 • Комплексне оцінювання ефективності податкового адміністрування в Україні 

  Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна (Тернопільський національний економічний університет, 2013)
  Проблема оцінки та розробки шляхів підвищення ефективності податкового адміністрування досить складна, а тому є предметом дискусій та всебічного аналізу науковців та практиків. На сьогодні в Україні існує низка чинників, ...
 • Аналіз ровитку та ефективності застосування в Україні системи електронної податкової звітності 

  Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2014)
  Застосування системи електронного документообігу прискорює трансакції щодо прийняття та обробки податкової звітності податковими органами, позбавляючи необхідності ручного введення даних з декларацій, розширює можливості ...
 • Оцінка соціально-економічних наслідків оподаткування підприємств аграрного сектору 

  Скрипник, А. В.; Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна (ВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту», 2014)
  Розглянуто соціально-економічні наслідки застосування на Україні фіксованого сільськогосподарського податку. Показано вплив ефекту масштабу на розвиток аграрного сектору України та стабільні тенденції зростання диференціації ...
 • Проблеми податкового контролю в Україні та напрями підвищення його ефективності 

  Лісовий, А. В.; Lisovyi, A. V.; Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна (Національний лісотехнічний університет України, 2014)
  Досліджено проблеми податкового контролю в Україні. Детально розглянуто окремі напрями податкового контролю, а саме: ведення обліку платників податків та проведення перевірок щодо дотримання податкового законодавства. ...
 • Застосування міжнародного досвіду використання індикаторів результативності в діяльності податкових органів в Україні 

  Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна (Тернопільський національний економічний університет, 2014)
  На сучасному етапі розвитку податкової системи необхідним є введення системи індикаторів ефективності роботи податкових органів, які б могли свідчити про позитивні або негативні зміни у роботі відповідної структури, а ...
 • Особливості і проблемні аспекти практичного застосування спрощеної системи оподаткування 

  Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна; Горбуненко, Людмила Всеволодівна; Gorbunenko, Lyudmyla (Тернопільський національний економічний університет, 2014)
  Спрощена система оподаткування спрямована на створення сприятливих умов господарювання для малого бізнесу і забезпечення можливостей його розвитку та розширення. У дослідженні розглянуто історію розвитку і становлення ...
 • Окремі аспекти проблеми захисту прав споживачів фінансових послуг 

  Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна (НВП ПП «Технологічний Центр», 2015)
  У статті досліджені умови і проблеми захисту прав споживачів в розрізі окремих видів фінансових послуг та визначено напрями удосконалення системи захисту справ споживачів фінансових послуг шляхом перегляду повноважень і ...
 • Оцінка розвитку податкової системи України 

  Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна (Видавничий дім «Сова», 2015)
  У статті розглянуто сучасний стан та основні показники податкової системи України, виявлено основні проблеми і надано рекомендації щодо їх усунення. This article reviews the current state and the main indicators of Ukrainian ...
 • Податковий потенціал ринку цінних паперів в Україні 

  Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна (Національний лісотехнічний університет України, 2015)
  Проаналізовано стан і перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні, досліджено особливості оподаткування операцій з цінними паперами та оцінено податковий потенціал цієї галузі господарської діяльності. Дослідження ...
 • Проблеми контролю якості обов’язкового аудиту емітентів цінних паперів та дотримання емітентами законодавства щодо публічного розкриття інформації 

  Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна; Петрик, Є. О.; Petryk, I. O. (Видавничий дім «Сова», 2015)
  Стаття присвячена дослідженню стану та проблем проведення обов’язкового аудиту емітентів цінних паперів та дотримання емітентами законодавчих вимог щодо розкриття публічної інформації. The article investigates the status ...
 • Особливості оподаткування банківських установ у 2015 році 

  Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна (Тернопільський національний економічний університет, 2015)
  Вступ. Питання вдосконалення податкового законодавства щодо оподаткування банківських установ, аналізу прогнозування податкового навантаження банків та формування пріоритетів у процесі здійснення податкового контролю таких ...
 • Основні методи мінімізації податкового навантаження в Україні 

  Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна; Сушкова, Олена Євгеніївна; Sushkova, Olena (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  The article is focused on the problem of minimizing the tax burden on economic entities. The basic methods of minimizing and algorithms of their use were investigated. It’s given the proposals to improve the mechanism of ...
 • Тонка капіталізація: сутність і правила застосування в системі руху глобальних фінансових потоків 

  Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна (Видавничий дім «Сова», 2016)
  У статті розкрито економічну сутність тонкої капіталізації як новітнього методу зменшення податкового навантаження всередині групи підприємств, зареєстрованих у різних юрисдикціях. У цьому випадку відбувається підміна ...
 • Особливості оподаткування реорганізації підприємств 

  Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна; Салова, Наталія Андріївна; Salova, Natalia; Салова, Наталия Андреевна (Видавничий дім «Сова», 2016)
  У статті висвітлено питання особливостей оподаткування реорганізації підприємств із застосуванням різних варіантів здійснення цього процесу. Виявлені основні проблеми та недоліки в законодавчому забезпеченні оподаткування ...
 • Система індикаторів ризиків агресивного податкового планування 

  Брехов, Сергій Сергійович; Brekhov, S.; Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна; Сушкова, Олена Євгеніївна; Sushkova, Olena (Тернопільський національний економічний університет, 2017)
  У статті розкрито підхід до визначення ризиків застосування платниками податків схем агресивного податкового планування та встановлення рівня ймовірності здійснення такої діяльності з урахуванням специфіки адміністрування ...
 • Окремі випадки відображення в обліку та оподаткуванні операцій з операційної оренди майна 

  Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна (Видавничий дім «Сова», 2017)
  Оренда як складова процесу господарської діяльності посідає досить важливе місце в господарському житті підприємств та є окремою статтею доходів або витрат фізичних осіб. Для деяких суб’єктів господарювання орендні операції ...
 • Формування системи стандартів пост-митного аудиту в Україні 

  Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна; Брехов, С. С.; Brekhov, S. (Університет державної фіскальної служби України, 2017)
  У статті обґрунтовано потребу у створенні системи стандартів пост-митного аудиту, яка за зразком стандартів незалежного аудиту та стандартів вищих органів державного фінансового контролю має підвищити якість та ефективність ...
 • Окремі випадки відображення в обліку та оподаткуванні операцій з операційної оренди майна 

  Проскура, Катерина Петрівна; Proskura, Kateryna; Проскура, Екатерина Петровна (Університет державної фіскальної служби України, 2017)
  Операції з передачі майна в оренду завжди були специфічними щодо їх відображення в обліку та оподаткуванні. Орендні відносини виникають на підставі договорів оренди, цивільно-правових договорів, а правові підстави для ...

View More