Collections in this community

Recent Submissions

 • Історична місія Верховної ради Української РСР 12-го скликання 

  Остапович, Вячеслав Миколайович; Ostapovych, Vyacheslav; Остапович, Вячеслав Николаевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014)
  Розглянуто проблеми державотворення в Україні, зокрема – діяльність Верховної Ради Української РСР 12-го скликання періоду проголошення незалежності України. У колі аналізу — законодавча база виборів до Верховної Ради УРСР ...
 • Історичний дискурс розбудови р. Дніпро: суспільно-політичні виміри 

  Вергун, О. М.; Vergun, O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014)
  Аналізується історико-культурне значення та роль річки Дніпро у формуванні етнокультурного ландшафту державного територіального устрою України. Вагомість даного природного феномену для українського суспільства незаперечна, ...
 • Необхідність реформування місцевого самоврядування в Україні для цілей регіонального розвитку 

  Фащевський, Микола Іванович; Fashchevskyj, Mykola; Білоконь, Іван Васильович; Bilokon, Ivan (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014)
  Аналізується еволюція розвитку місцевого самоврядування в Україні та обґрунтовується необхідність реформування системи державного управління та місцевого самоврядування, створення децентралізованої моделі управління та ...
 • Національне питання в ідеологічно-програмових засадах українського націоналізму 

  Сич, О. М.; Sych, O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Досліджено національне питання в ідеологічних та програмних документах націоналістичних організацій та окремих провідних діячів на визвольному етапі розвитку українського націоналізму та на етапі державного будівництва ...
 • Боротьба з корупцією в Україні: порівняльно-правовий аспект 

  Невмержицький, Є. В.; Nevmerzhitskyy, E. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014)
  На основі аналізу міжнародного і вітчизняного досвіду протидії корупції обґрунтовано необхідність системного, комплексного підходу до розв’язання проблеми обмеження масштабів корупції в Україні, включення в антикорупційну ...
 • Проблеми на шляху консолідації українського суспільства на сучасному етапі та визначення підходів до їх подолання 

  Краєвий, Олександр Дмитрович; Kraevyi, O.; Краєвий, Р.; Kraevyi, R. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014)
  Досліджено проблеми на шляху консолідації українського суспільства на сучасному етапі з урахуванням соціальних і національних вимірів, позитивного історичного досвіду деяких європейських країн. Запропоновано бачення механізму ...
 • Про соціальні складові процесу формування української нації (1991 — початок 2000 рр.) 

  Ковпак, Л. В.; Kovpak, L. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014)
  Висвітлено соціальні параметри як складові націотворчих процесів українського суспільства на сучасному етапі. Аналізуються головні показники соціального стану незалежної України у період 1991—2010 років, визначено тенденції ...
 • Релігія у процесах формування політичних націй: історико-культурні моделі 

  Єленський, В. Є.; Yelenskyy, V.; Бондаренко, В. Д.; Bondarenko, V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014)
  Розглянуто історико-культурні моделі взаємодії релігії з політикою і етнічністю у процесі формування політичних націй. Доводено, що роль релігії у цьому процесі є значною тоді, коли рамки націєтворчого етносу збігаються з ...
 • Національне питання в програмах українських ліберальних партій у першій чверті ХХ ст. 

  Mогильний, Л. П.; Mogylnyi, L. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014)
  Розглядається національне питання за програмами українських ліберальних партій, зокрема, Української демократичної партії (УДП), Української радикальної партії (УРП), Української демократично-радикальної партії (УДРП) та ...
 • Іван Лисяк-Рудницький про Драгоманівську концепцію українсько-єврейського порозуміння 

  Діптан, І. І.; Diptan, I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014)
  Розглянуто розроблену М. Драгомановим перспективу українсько-єврейського примирення та співпраці крізь призму сприйняття цієї перспективи І. П. Лисяком-Рудницьким. Джерелознавчим підґрунтям доробку є як основоположні ...
 • Галичина і Наддніпрянщина: «діалог культур» у першій чверті ХХ ст. 

  Вівсяна, І. А.; Vivsiana, I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014)
  Здійснено спробу аналізу відносин західних і східних українців як «діалогу культур» у період найдинамічніших контактів і випробувань. Відмінності у поглядах українців та підходах до національного державотворення, визначені ...
 • Іконоборство у політико-правовій моделі Візантійської імперії 

  Омельчук, В. В; Omelchuk, V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014)
  Розглянуто вплив іконоборcтва на політико-правову модель Візантійської імперії. З’ясовано обставини уваги держави до іконоборства, зумовлені суперечностями між управлінсько-регулятивною діяльністю держави та інтересами ...
 • Звичаєве право у селянському самоврядуванні в Україні другої половини ХІХ — початку ХХ ст. 

  Верховцева, Ірина; Verkhovtseva, Iryna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014)
  Аналізується запровадження селянської реформи 1861 р. у вимірі станового самоврядування селян як важливого інструмента їх самоорганізації, що супроводжувалося суперечливими явищами: при покликанні модернізувати життя села ...
 • Політика державної влади Російської імперії з «українського питання» напередодні Першої світової війни 

  Реєнт, О. П.; Reyent O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства, 2014)
  Аналізується еволюція українського національного руху на початку ХХ ст. та політика державної влади Російської імперії з цього питання. Зокрема наголошено на неоднозначності становища українців у поліетнічній державі. ...