Show simple item record

dc.contributor.authorКудінова, Алевтина Віталіївнаuk
dc.contributor.authorВерба, Денис Володимировичuk
dc.date.accessioned2015-05-23T12:42:19Z
dc.date.available2015-05-23T12:42:19Z
dc.date.issued2014-01-30
dc.identifier.citationКудінова А. В. Інститути державного регулювання соціальної сфери як важливий фактор розвитку вітчизняної економіки / А. В. Кудінова, Д. В. Верба // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 31. – С. 479-488.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/7322
dc.description.abstractУ статті здійснено порівняльну оцінку суспільної ефективності інститутів, що регламентують використання ресурсного забезпечення соціальної сфери в Україні та у вибраних країнах, що входять до складу ОЕСР. За результатами емпіричного аналізу обґрунтовано тезу, що порівняно гірші результати роботи соціальної сфери України зумовлюються неефективністю принципів, пріоритетів, правил і процедур діяльності державних чиновників більше, ніж недостатніми обсягами фінансування.uk
dc.description.abstractThis article provides a comparative evaluation of efficiency of public institutions governing the social sphere functioning in Ukraine and selected OECD countries. According to the analysis of statistical data the idea is substantiated that the relatively poorer outcomes functioning of social sphere in Ukraine is due to the inefficiency of the state regulation institutions, rather than the lack of funding.en
dc.description.abstractВ статье проведена сравнительная оценка эффективности институтов, регламентирующих использование ресурсного обеспечения социальной сферы в Украине и в выбранных странах из состава ОЭСР. По результатам обоснован тезис о том, что сравнительно худшие результаты работы социальной сферы Украины обуславливаются в большей степени неэффективностью принципов, приоритетов, правил и процедур деятельности государственных чиновников, нежели недостаточными объемами финансирования.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectсоціальна сфераuk
dc.subjectресурсне забезпеченняuk
dc.subjectінститутиuk
dc.subjectсуспільний ефектuk
dc.subjectдержавне регулюванняuk
dc.subjectsocial sphereen
dc.subjectresource provisionen
dc.subjectinstitutionsen
dc.subjectsocial benefiten
dc.subjectstate governingen
dc.subjectсоциальная сфераru
dc.subjectресурсное обеспечениеru
dc.subjectинститутыru
dc.subjectобщественный эффектru
dc.subjectгосударственное регулированиеru
dc.titleІнститути державного регулювання соціальної сфери як важливий фактор розвитку вітчизняної економікиuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330.3uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record