Show simple item record

The man and the new economy: the dialectic of development;
Человек и новая экономика: диалектика развития

dc.contributor.authorКолот, Анатолій Михайловичuk
dc.contributor.authorКравчук, Оксана Іванівнаuk
dc.contributor.authorKolot, Anatoliyen
dc.contributor.authorKravchuk, Oksanaen
dc.contributor.authorКолот, Анатолий Михайловичru
dc.contributor.authorКравчук, Оксана Ивановнаru
dc.date.accessioned2015-09-02T12:25:29Z
dc.date.available2015-09-02T12:25:29Z
dc.date.issued2015-03-20
dc.identifier.citationКолот А. М. Людина і нова економіка: діалектика розвитку / А. М. Колот, О. І. Кравчук // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т соціально-трудових відносин; [голов. редкол. А. М. Колот]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 1. – С. 8–29.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/9271
dc.description.abstractРозглянуто діалектику розвитку людини як стратегічного ресурсу і нової економіки,здійснено теоретико - методологічний аналіз їх взаємодії. Проведене дослідження переконує в тому, що трансформація індустріальної економіки у нову економіку, відкриває нові можливості для розвитку людини, її самореалізації. Водночас ця трансформація пов’язана з дією цілої низки чинників, за якої розбудова нової економіки здійснюється вкрай суперечливо через відтворення старих та появу нових протиріч.uk
dc.description.abstractThe article deals with the dialectics of human development as a strategic resource and a new economy, and a theoretical and methodological analysis of their interaction is carried out. The conducted research convinces that the transformation of the industrial economy into a new economy opens new opportunities for human development and its self-realization.en
dc.description.abstractРассмотрена диалектика развития человека как стратегического ресурса и новой экономики, осуществлен теоретико-методологический анализ их взаимодействия. Проведенное исследование убеждает в том, что трансформация индустриальной экономики в новую экономику, открывает новые возможности для развития человека, его самореализации. В то же время эта трансформация связана с действием целого ряда факторов, при котором развитие новой экономики осуществляется крайне противоречиво из-за создания старых и появление новых противоречий.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectнова економікаuk
dc.subjectмережева людинаuk
dc.subjectлюдський розвитокuk
dc.subjectсоціально-трудовий вимірuk
dc.subjectекономіка людиниuk
dc.subjectnew economyen
dc.subjectnetwork peopleen
dc.subjecthuman developmenten
dc.subjectsocial and labor dimensionen
dc.subjecthuman economyen
dc.subjectновая экономикаru
dc.subjectсетевой человекru
dc.subjectчеловеческое развитиеru
dc.subjectсоциально-трудовое измерениеru
dc.subjectэкономика человекаru
dc.titleЛюдина і нова економіка: діалектика розвиткуuk
dc.titleThe man and the new economy: the dialectic of developmenten
dc.titleЧеловек и новая экономика: диалектика развитияru
dc.typeArticleuk
dc.subject.udcУДК 111.32:330.16:331.101:338.242uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record