Випуск № 1(9)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 32
 • Item
  Життя і праця незрячих людей у стародавні часи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-04-27) Пашкович, М. А.; Paszkowicz, M.; Пашкович, М. А.
  У статті представлений огляд питань життя і можливостей працевлаштування людей з дисфункцією зору на підставі обраної літератури. Період дослідження охоплює епохи починаючи з доісторичної до пізнього Середньовіччя.
 • Item
  Оцінка корпоративної практики управління компетенціями фахівців служб персоналу на вітчизняних підприємствах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-21) Столярук, Христина Сергіївна; Stolyaruk, K.; Столярук, Кристина Сергеевна
  Статтю присвячено оцінюванню стану та тенденцій корпоративної практики управління компетенціями фахівців служб персоналу. На основі розробленої анкети для експертного опитування здійснено оцінку одиничних, комплексних та інтегрального показників, що засвідчили ряд проблемних аспектів щодо рівня розвитку трьох груп внутрішньо корпоративних факторів. Крім того, проаналізовано відповіді експертів щодо оцінки стану та тенденцій моделювання компетецій фахівців з управління персоналом на вітчизняних підприємствах.
 • Item
  Методичні підходи до визначення можливостей збереження людського капіталу в умовах кризи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-04-13) Дмитрук, Сергій Миколайович; Dmitruk, Sergiy; Дмитрук, Сергей Николаевич
  У статті розроблений теоретико-методичний підхід до оцінки можливостей збереження людського капіталу в умовах кризи на регіональному рівні, розроблено Інтегральний індекс оцінки глибини кризових явищ.
 • Item
  Інтелектуальна міграція в контексті трансформації ринку праці України: підходи до регулювання
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-04-15) Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliichuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна
  У статті розглядається проблема інтелектуальної міграції та визначається значення даного процесу в умовах трансформації ринку праці. У статті розкрито необхідність регулювання даного виду міграції з метою вирішення проблем інтелектуальної еміграції за умов трансформації ринку праці.
 • Item
  Досвід зарубіжних країн щодо соціального захисту населення, зокрема пенсійного забезпечення членів селянських господарств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-29) Бондарчук, К. П.; Bondarchuk, K.
  В статті проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо механізмів соціального захисту населення, зокрема пенсійного забезпечення членів селянських господарств. Встановлено, що у більшості країн Євросоюзу пенсійна система охоплює три рівні: базову пенсію, яку виплачує держава, пенсію від роботодавця та особисте страхування життя. При цьому переважають обов’язкові солідарні пенсійні системи. Нині у зв’язку з активним старінням населення та періодичними економічними кризами в багатьох країнах актуалізувались проблеми щодо вдосконалення механізмів соціального захисту населення. Для цього здійснюється активний перехід до приватного пенсійного страхування та накопичувальних страхових систем.
 • Item
  Перспективные подходы к исследованию размеров оплаты труда в сельском хозяйстве
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-22) Мала, С. И.; Mala, S.; Мала, С. І.
  Анализ размеров оплаты и производительности труда, особенно в сельском хозяйстве Украины, где самый низкий уровень стоимости рабочей силы, актуальная проблема. Для определения взаимозависимости данных факторов был использован кластерный анализ, который научно целесообразен при проведении экономических исследований.
 • Item
  Сучасні світові тенденції розвитку теоретико-методичних аспектів професійної підготовки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-21) Фіненко, Олександр Юрійович; Finenko, A.; Финенко, Александр Юрьевич
  Розглянуто сучасні визначення поняття професійна підготовка, як основа розвитку людини, здійснено теоретико методичний аналіз системи професійної підготовки кадрів з точки зору міждисциплінарного підходу. Проведене дослідження переконує в тому, що трансформація економіки відкриває нові можливості для розвитку людини, її самореалізації. Водночас ця трансформація вимагає й іншого, принципово нового, механізму регулювання професійної підготовки.
 • Item
  Методологические основы исследования нестандартных форм занятости
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-29) Котляров, И. Д.; Kotliarov, І.; Котляров, І. Д.
  В статье дан анализ методологических проблем исследования нетрадиционных форм занятости. Показано, что формы занятости формируют континуум, в состав которого входят как нестандартные формы занятости, так и различные разновидности стандартной модели занятости. Показано, что при исследовании форм занятости необходимо учитывать интересы не только работника и общества, но и работодателя. Сформулированы рекомендации по законодательному регулированию нестандартных форм занятости.
 • Item
  Дефініції інноваційних детермінант трансформації інституту зайнятості на сучасному ринку праці
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-11) Крапівіна, Г. О.; Krapivina, G.; Крапивина, Г. А.
  Дістали подальшого дослідження дефініції основних інноваційних детермінант трансформації інституту зайнятості «волонтерство», «волонтуризм», «волонтер», «волонтурист» та їхні специфічні риси на сучасному ринку праці. Також наведено дефініції детермінант трансформації інституту зайнятості на сучасному ринку праці «волонтерський бізнес», «волонтерський продукт», «волонтерська подорож», «ринок волонтерських послуг», «індустрія волонтерства».
 • Item
  Проблеми розвитку партнерських відносин в зайнятості та оплаті праці в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-04-11) Міщук, Г. Ю.; Mishchuk, H.; Мищук, Г. Ю.
  Надано оцінку сучасних тенденцій зайнятості та оплати праці в Україні. Виявлено низький рівень розвитку партнерських стосунків у цій сфері. Доведено необхідність поширення інноваційних форм зайнятості та кращих практик взаємодії соціальних партнерів.
 • Item
  Цінність людського капіталу в системі маркетингового управління продажем торговельно-посередницького підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-11) Данніков, Олег Володимирович; Dannikov, Oleg; Данников, Олег Владимирович
  Автором розглядаються питання маркетингового управління продажем у діяльності сучасних торговельно-посередницьких (оптово-роздрібних) підприємств України. Ґрунтуючись на сучасних теоретичних засадах стратегічного маркетингу, з врахуванням специфіки та особливостей розвитку вітчизняних торговельно-посередницьких підприємств, автором удосконалено методичні рекомендації щодо формування маркетингової політики управління продажем та створення сприятливих передумов ефективної її реалізації на перспективу з позицій маркетингового стратегічного планування.
 • Item
  Модель управлінських впливів на розвиток вторинної зайнятості населення в регіоні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-22) Качан, Г. М.; Kachan, G.; Качан, А. Н.
  Стаття спрямована на визначення ролі вторинної зайнятості для населення. Представлена модель управлінського впливу на розвиток вторинної зайнятості в регіоні, запропоновані варіанти концепцій регулювання вторинної зайнятості.
 • Item
  Права трудящих-мігрантів на захист і допомогу: європейська практика та Україна
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-04-03) Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Natalya; Федирко, Наталия Викторовна
  Досліджується правове становище трудящих-мігрантів в Україні, здійснюється компаративний аналіз вітчизняної та європейської практики захисту прав трудящих-мігрантів, обґрунтовуються необхідні управлінські заходи для виконання міжнародних європейських зобов’язань щодо забезпечення прав трудящих-мігрантів.
 • Item
  Маркери соціальної безпеки у сфері оплати праці
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-23) Поплавська, Оксана Миколаївна; Poplavska, Oksana; Поплавская, Оксана Николаевна
  В статті автор аналізує систему індикаторів соціальної безпеки у сфері оплати праці й пропонує застосовувати маркери соціальної безпеки у цій сфері. Останні дозволять врахувати нелінійні процеси, що відбуваються на ринку праці, суб’єктивний чинник вибору варіанту рішення найманим працівником. До запропонованих маркерів віднесено: потенціал заробітної плати, стабільність заробітної плати, міграційний демотиватор заробітної плати, індекс дискримінації в оплаті праці та швидкість знецінення заробітної плати.
 • Item
  Портфельний аналіз використання різноманітних форм трудових відносин в умовах інноваційної економіки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-16) Долженко, Р. О.; Dolzhenko, R. A.; Долженко, Р. А.
  У статті розглядаються можливості формування і використання портфеля різних форм трудових відносин, що складаються в результаті трансформації змісту і характеру праці в сучасних умовах. Автор аналізує переваги та недоліки різних форм трудових відносин. Запропоновано використовувати аналог матричної моделі Бостонської консалтингової групи, стосовно до трудових відносин.
 • Item
  Рейтингова модель оцінювання стану та потенціалу розвитку трудових ресурсів регіону
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-11) Ковальчук, Г. К.; Kovalchuk, A.; Ковальчук, А. К.
  У статті розглядається рейтингова модель оцінювання стану та потенціалу розвитку трудових ресурсів регіону. Надано аналіз її застосування щодо міст та адміністративних районів Дніпропетровської області. За результатами аналізу запропоновано конкретні заходи регіональної політики у соціально-трудовій сфері.
 • Item
  Організаційний режим праці як продукт соціального управління
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-19) Гаєвська, Оксана Борисівна; Haievska, Oksana; Гаевская, Оксана Борисовна
  У статті пропонується авторський погляд на продукт управлінської діяльності, який має нести у собі організаційну доцільність, вищою якістю якої є організаційний режим життєдіяльності об’єкта. Управлінське рішення в цьому контексті виступає організаційним інструментом, що знімає або наповнює новим функціонуванням певний елемент створеного управлінням організаційного режиму праці персоналу.
 • Item
  Корпоративна соціальна відповідальність в системі управління персоналом підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-12) Олійник, Олена Олександрівна; Oliinyk, O.; Олейник, Елена Александровна
  В статті проаналізовано складові корпоративної соціальної відповідальності в системі управління персоналом підприємств України. Визначено сутність соціальної відповідальності підприємства в системі управління персоналом. Запропоновано соціально відповідальні інструменти в системі управління персоналом підприємства.
 • Item
  Особливості розвитку персоналу в умовах інноваційних змін
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-21) Червінська, Тетяна Михайлівна; Chervinska, T.; Червинская, Татьяна Михайловна
  Проаналізовано особливості розвитку персоналу в умовах інноваційних змін. Виявлено недоліки професійної підготовки та розвитку персоналу. Запропоновано підходи щодо поліпшення використання персоналу при реалізації інновацій.
 • Item
  The relation between remuneration and job satisfaction: a case study of public administration employees in Pomerania region in Poland
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-04-03) Białas, Sylwia; Litwin, Joanna; Waśniewski, Jarosław; Бялас, Сильвія; Літвін, Йоанна; Васьнєвскі, Ярослав; Бялас, Сильвия; Литвин, Йоанна; Васьневски, Ярослав
  Remuneration is considered as one of the key factors encouraging people to work. However, its significance for the employee and its effect on job satisfaction remains unclear. The aim of this paper was to determine how remuneration affects job satisfaction among public administration employees from one of the East European countries. The study was conducted by carrying out a survey among employees of 10 public administration offices of the Pomerania Region in Poland. The analysis of the results allowed to draw conclusions on the significance of remuneration in the context of other satisfaction factors, and to assess how relative assessment of the amount of remuneration can affect the relation between remuneration and overall job satisfaction.