Recent Submissions

 • Києвознавство: просторова інтерпретація урболандшафту 

  Шевченко, Роман Юрійович (Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, 2021)
  Монографія присвячена дослідженню навколишнього природного середовища (довкілля), а також природних, антропогенних та соціокультурних екологічних публічних просторів м. Києва. Столиця України представляє собою цілий ряд ...
 • Відтворювані економічні ресурси: теорія та методологія обліку і аналізу 

  Городянська, Лариса Володимирівна; Gorodianska, Larysa; Городянская, Лариса Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  У монографії вперше досліджено новий напрям в економіці — облік та аналіз відтворюваних економічних ресурсів. Автором проаналізовані категорії «ресурси», «економічні ресурси», уточнюється їх структура й сутність, а також ...
 • Відтворення основних засобів на підприємствах України: теорія і практика обліку та аналізу 

  Городянська, Лариса Володимирівна; Gorodianska, Larysa; Городянская, Лариса Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У монографії визначено сутність відтворення основних засобів, роль амортизації як внутрішнього джерела їх інвестування та теоретико-методологічні засади організації обліку основних засобів на підприємстві. Проаналізовано ...
 • Клієнтела як механізм визначення вартості комерційного банку 

  Трикозенко, О. Г.; Брітченко, Ігор Геннадійович; Бритченко, Игорь Геннадиевич (Полтавський університет економіки і торгівлі, 2011)
  У монографії викладено теоретичні та практичні аспекти формування, впровадження та просування інноваційних підходів до клієнтели комерційного банку як інструменту визначення його вартості.
 • Маркетинговые стратегии продвижения образовательных услуг в национальном интернет-пространстве Украины 

  Евич, Юрий Юрьевич; Бритченко, Игорь Геннадиевич; Брітченко, Ігор Геннадійович (Полтавский университет экономики и торговли, 2014)
  В монографии изложены актуальные вопросы продвижения образовательных продуктов в национальном интернет-пространстве Украины. Рассмотрены интернет-продукты образовательных учреждений, продвигающих продукты МВА на рынке ...
 • Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення 

  Мікловда, В. П.; Брітченко, Ігор Геннадійович; Бритченко, Игорь Геннадиевич; Дідович, Ю. О.; Кубіній, Н. Ю. (Полтавський університет економіки і торгівлі, 2013)
  У монографії викладено теоретичні та практичні аспекти стратегічного управління та досліджені фактори, дія яких обумовлює ефективність стратегічного менеджменту в сучасних умовах господарювання.