Міжнародна диверсифікованість інвестицій як передумова виникнення оверлея валюти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто передумови виникнення оверлея валюти й специфіка застосування в ньому тих або інших фінансових інструментів.
The article considers the prerequisites for the occurrence of an overlay of currency and the specificity of the use of certain financial instruments in it.
Description
Keywords
оверлей валюти, інвестиційний оверлей, фінансові інструменти, інвестиції, інвестиційний портфель, overley of currency, investment overley, financial instruments, investments, investment portfolio
Citation
Малащук Д. В. Міжнародна диверсифікованість інвестицій як передумова виникнення оверлея валюти/ Д. В. Малащук // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 27. – С. 112–120.