Державне регулювання фінансового забезпечення інноваційного розвитку: українські реалії і зарубіжний досвід

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена дослідженню державного регулювання фінансового забезпечення інноваційного розвитку України.
The article deals with the government regulation of the financing innovative progress of Ukraine. It focuses on the Ukrainian reality and foreign experience.
Description
Keywords
інноваційний розвиток, державне регулювання, фінансове забезпечення, інвестиційна компанія, венчурний фонд, innovative progress, government regulation, financial provision, investment company, venture fund, инновационное развитие, государственное регулирование, финансовое обеспечение, инвестиционная компания, венчурный фонд
Citation
Коваленко С. О. Державне регулювання фінансового забезпечення інноваційного розвитку: українські реалії і зарубіжний досвід / С. О. Коваленко // Вісник кредитно-економічного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відповід. ред. М. І. Диба ]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 2. – С. 65–71.