Транспарентність як головний принцип комунікаційної політики центрального банку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-12-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розкрито сутність комунікаційної політики центрального банку та досліджено її роль у проведенні грошово-кредитної політики держави, де значне місце відводиться вивченню принципу транспарентності. Здійснено спробу пояснити взаємозв’язок комунікаційної політики та транспарентності в процесі формування очікувань суб’єктів економіки. Значне місце займає аналіз впливу передбачуваності економіки, довіри населення та репутації монетарного регулятора на ефективність його діяльності.
Description
Keywords
комунікаційна політика, центральний банк, транспарентність, очікування
Citation
Уткіна О. О. Транспарентність як головний принцип комунікаційної політики центрального банку / О. О. Уткіна // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 29. – С. 350–362.