Наукові засади територіальної структури та територіальної організації господарства

Thumbnail Image
Date
2007-12-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті проведено аналіз проблем вдосконалення територіально-галузевих пропорцій національної економіки, поглиблено теоретико-методологічні засади визначення соціально-економічної суті регіону. Обґрунтовано необхідність трансформації основних елементів територіальної організації господарства та їх структурних утворень. Визначено необхідність врахування соціально-економічних факторів при виділенні територіальних систем будь-якого рангу. Обґрунтовано критерії виділення виробничо-територіальних систем для сучасних умов господарювання, що базуються на створенні сприятливих соціально-економічних і екологічних умов життя людей.
Description
Keywords
регіон, регіональні дослідження, територіальна організація, територіальна структура, регіональна соціальна політика, соціально-економічна система
Citation
Ольшанська О. В. Наукові засади територіальної структури та територіальної організації господарства / О. В. Ольшанська // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 10. – С. 159-164.