Higher education at the national innovation system: world experience and opportunities for Ukraine

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
The article defines the place of institutions of higher education in the innovation system of countries, analyzes the global experience of stimulating innovation and wider involvement of educational institutions in innovation activities.
Визначено місце закладів вищої освіти в інноваційній системі країн, проаналізовано світовий досвід стимулювання інноваційної діяльності та більш широкого залучення освітніх закладів до інноваційної діяльності.
Определено место заведений высшего образования в инновационной системе стран, проанализирован мировой опыт стимулирования инновационной деятельности и более широкого привлечения образовательных учреждений к инновационной деятельности.
Description
Keywords
інноваційна система, вища освіта, інноваційна діяльність, инновационная система, высшее образование, инновационная деятельность, innovation system, higher education, innovation
Citation
Маrtynyuk О. V. Higher education at the national innovation system: world experience and opportunities for Ukraine / О. V. Маrtynyuk // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спец. вип. : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 229–233.