Вплив фінансових інновацій на розвиток ринку банківського обслуговування фізичних осіб

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-09-30
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто авторський підхід щодо впливу світових фінансових інновацій на сучасний розвиток ринку банківського обслуговування фізичних осіб. Проведений аналіз визначив дві основні їх функції: покращення розрахункових операцій й впровадження новітніх засобів трансформації грошових ресурсів в процесі «заощадження-інвестиції». Модель банківських інновацій, які формуються під впливом фінансових інновацій, представлені у структурі інновацій банківського сервісу, банківських маркетингових інновацій та банківських організаційних інновацій.
The article deals with the author’s approach as to the impact of global financial innovations on the modern development in bank’s market of households. The analysis identifies its two main features as improvement of transfer and introduction of new mechanisms of financial resources transformation in the process of «savings-investment». Banking innovations model, which is formed under the influence of financial innovations, is presented in the complex of banking innovations in service, innovations of banking marketing and innovations of banking management.
В статье рассмотрен авторский подход относительно влияния мировых финансовых инноваций на современное развитие рынка банковского обслуживания физических лиц. Проведенный анализ определил две основные их функции: улучшение расчетных операций и внедрение новейших механизмов трансформации денежных ресурсов в процессе «сбережения-инвестиции». Модель банковских инноваций, которые формируются под влиянием финансовых инноваций, представлена в комплексе инноваций банковского сервиса, банковских маркетинговых инноваций и организационных банковских инноваций.
Description
Keywords
фінансові інновації, банківські інновації, банківське обслуговування, інноваційний банкінг, фізичні особи, financial innovations, banking innovations, banking services, retail clients, физические лица, финансовые инновации, банковские инновации, банковское обслуживание, инновационный банкинг
Citation
Гордіца Т. М. Вплив фінансових інновацій на розвиток ринку банківського обслуговування фізичних осіб / Т. М. Гордіца // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спец. вип. : у 2 ч. – Ч. 1. – С. 60–68.