Агрегований підхід до моделювання динаміки імпорту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Робота присвячена питанням моделювання динаміки імпорту. Одержано аналітичні вирази для оцінки темпів приросту імпорту виробничого та інвестиційного призначення, а також споживчого імпорту, які залежать від темпів економічного росту, співвідношення внутрішніх та зовнішніх цін на продукцію виробничого призначення, темпів зростання приведених витрат виробництва, індексу зростання імпортних цін на споживчу продукцію, реальних доходів населення та параметрів моделі.
This paper is devoted to the modeling of import dynamics. Analytical expressions for the estimation of growth of import of the industrial and investment, and also consumer import, which depends on the growth rate of GDP, correlation of internal and external prices on the industrial products, growth rate of cost on unit of production, index of the imported prices on consumer products, real incomes and model parameters are constructed.
Description
Keywords
модель динаміки імпорту, приведені витрати, імпорт виробничого та інвестиційного призначення, споживчий імпорт, model of import dynamics, cost on unit of production, industrial and investment imports, consumer import
Citation
Дербенцев В. Д. Агрегований підхід до моделювання динаміки імпорту / В. Д. Дербенцев // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 83. – С. 135–144.