Концептуальна модель розроблення та реалізації інвестиційної стратегії ТНК

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-03-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто актуальні проблеми розробки інвестиційних стратегій корпорацій. Проаналізовано принципи формування та реалізації корпоративної інвестиційної стратегії, запропоновано її концептуальну модель.
The article deals with actual problems of corporations investment strategies development. The paper analyzes the principles of formation and implementation of the corporate investment strategy, proposes its conceptual model.
Description
Keywords
стратегії, стратегічний менеджмент, стратегії корпорацій, корпоративні інвестиційні стратегії, strategy, strategic management, corporate strategy, corporate investment strategies
Citation
Фролова Т. О. Концептуальна модель розроблення та реалізації інвестиційної стратегії ТНК / Т. О. Фролова // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. С. І. Дем’яненко]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 30. – С. 52–65.