Еволюція економіки суспільства в просторі «корупція — тіньова економіка — легальна економіка»: математична модель, якісні оцінки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Вперше економічна структура суспільства описується в координатах «корупція N1 — тіньова економіка N2 — валовий продукт — N3 легальної економіки». При одній гіпотезі щодо співіснування зазначених складових економічного процесу виписані диференціальні рівняння його динаміки. Змінним математичної моделі (ММ) та самого процесу подій надано якісні оцінки, відповідно до яких негативні явища щезатимуть (дійсність засвідчує протилежне) або співіснуватимуть з легальною економікою, сягаючи щонайменшого свого рівня. Останнє більше відповідає реаліям економічного буття.
Description
Keywords
економіка, координати її стану, математична модель, якісне дослідження
Citation
Коляда Ю. В. Еволюція економіки суспільства в просторі «корупція — тіньова економіка — легальна економіка»: математична модель, якісні оцінки / Ю. В. Коляда // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 81. – С. 207–214.