Принципи та методи вітчизняного бухгалтерського бюджетного обліку в умовах його модернізації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-01-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто питання оновлення принципів і методів вітчизняного бухгалтерського бюджетного обліку в умовах реалізації Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі України.
The paper considers the question of principles and methods of updating the national budgetary accounting in the implementation Strategy for modernizing the system of accounting in the public sector in Ukraine.
В статье рассмотрен вопрос обновления принципов и методов отечественного бухгалтерского бюджетного учета в условиях реализации. Стратегии модернизации системы бухгалтерского учета в государственном сектору Украины на 2007—2015 года.
Description
Keywords
бухгалтерський бюджетний облік, принципи бухгалтерського обліку, метод нарахування, касовий метод, budgetary accounting, accounting principles, accrual method, cash method, бухгалтерский бюджетный учет, принципы бухгалтерского учета, метод начисления, кассовый метод
Citation
Свірко С. В. Принципи та методи вітчизняного бухгалтерського бюджетного обліку в умовах його модернізації / С. В. Свірко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 19. – С. 360–369.