Мотивація персоналу на українських підприємствах в умовах кризи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-11-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Наукове студентське товариство
Abstract
В умовах кризового стану ресурси підприємства обмежені, тому керівники підприємств мають звернути увагу на персонал як найголовніший ресурс. Потрібно застосувати нетрадиційні методи мотивації персоналу відповідно до цільових установок працівників і типів їх трудової мотивації, що вимагає розробки відповідного мотиваційного інструментарію.
In the context of the crisis situation the company's resources are limited, so enterprise managers should pay attention to staff - the most important resource. It is necessary to apply innovative methods to motivate staff in accordance with the objectives set by employees and their type of motivation, requiring development of an appropriate motivational tool.
В условиях кризисного состояния ресурсы предприятия ограничены, поэтому руководители предприятий должны обратить внимание на персонал — самый главный ресурс. Необходимо применять нетрадиционные методы мотивации персонала в соответствии с целевыми установками сотрудников и типов их трудовой мотивации, требующих разработки соответствующего мотивационного инструментария.
Description
Keywords
персонал, мотивація, моделі мотивації, типи трудової мотивації, матеріальні і нематеріальні методи мотивації, personnel, motivation, motivation models, types of motivation for work, intangible and tangible methods of motivation, персонал, мотивация, модели мотивации, типы трудовой мотивации, материальные и нематериальные методы мотивации
Citation
Скитьова Г. С. Мотивація персоналу на українських підприємствах в умовах кризи [Електронний ресурс] / Г. С. Скитьова, А. В. Богдан // Молодіжний економічний дайджест : наук. електр. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. студентське т-во ; редкол.: О. І. Олексюк (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2014. - № 3. – С. 79-83. – Назва з титул. екрану.