Проблемні питання обліку валютних операцій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-01-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті основну увагу приділено дискусійним питанням обліку валютних операцій. Розглянуто особливості визнання курсових різниць. Акцентується увага на необхідності удосконалення валютного регулювання.
The main attention in the article is paid to the discussion of problems of foreign currency transactions accounting. This article considers the features of exchange differences recognition. Attention is paid to the necessity of foreign currency regulation improvement.
Description
Keywords
облік, валютні операції, курсові різниці, валютний курс, accounting, foreign currency transactions, exchange differences
Citation
Максименко А. В. Проблемні питання обліку валютних операцій / А. В. Максименко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 15. – С. 288 –299.