Правові та економічні передумови розвитку іпотеки в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-06-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
У статті досліджено сутність іпотеки, визначено її економічні, правові та інституційні передумови розвитку в Україні, визначено сучасні тенденції розвитку іпотечного ринку. Запропоновано низку правих та економічних заходів щодо активізації іпотечного ринку в Україні.
The article examines the nature of mortgages, to its economic, legal and institutional prerequisites for Ukraine, modern tendencies of the mortgage market. A number of rights and economic measures to enhance the mortgage market in Ukraine are proposed.
В статье исследуется сущность ипотеки, определены ее экономические, правовые и институциональные предпосылки развития в Украине, определены современные тенденции развития ипотечного рынка. Предложен ряд правых и экономических мероприятий по активизации ипотечного рынка в Украине.
Description
Keywords
застава, іпотека, іпотечний кредит, ринок іпотеки, pledge, mortgage, mortgage, mortgage market, залог, ипотека, ипотечный кредит, рынок ипотеки
Citation
Андріїшина Н. С. Правові та економічні передумови розвитку іпотеки в Україні / Н. С. Андріїшина, Є. Ю. Майоров // Вісник кредитно-економічного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [відповід. ред. М. І. Диба ]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 2. – С. 5–12.