Дослідження стійкості лінійного еволюційного рівняння з випадковими перетвореннями його розв’язків

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Досліджується стійкість у середньому квадратичному розв’язку зі стрибками, що відбуваються у випадкові моменти часу з випадковим розміром стрибка різних видів стохатичних рівнянь. Припускається, що час між стрибками розподіляється за експоненціальним законом, а розмір стрибка розподілений за степеневим законом. Здобуто в явному вигляді умови стійкості випадкового розв’язку рівнянь, що розглядається.
This article examines the stability in the quadratic mean of the solutions with jumps occurring at random times with random jump size of different types of stochastic equations. The paper assumes that the time between jumps is distributed exponentially, and the magnitude of the jump is distributed according to power law. We obtain explicit conditions for the stability of random solutions of equations, that are considered.
Description
Keywords
еволюційне рівняння, стійкість у середньому квадратичному, випадкові перетворення розв’язків, перетворення Лапласа, модель добробуту
Citation
Джалладова І. А. Дослідження стійкості лінійного еволюційного рівняння з випадковими перетвореннями його розв’язків / І. А. Джалладова // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 83. – С. 22–37.