Перспективи розширення використання синергетичного підходу в антикризовому управлінні підприємствами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-03-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена питанням необхідності застосування теорії самоорганізації при роботі системи антикризового менеджменту організацій у сучасних динамічних умовах.
The article is devoted to the necessity of applying the theory of self-organization in the system of anti-crisis management of organizations in today's dynamic environment.
Статья посвящена вопросам необходимости применения теории самоорганизации при работе системы антикризисного менеджмента организаций в современных динамичных условиях.
Description
Keywords
антикризове управління, здатність до виживання, синергетика, теорія самоорганізації, crisis management, ability to survive, synergetics, theory of self-organization, антикризисное управление, способность к выживанию, синергетика, теория самоорганизации
Citation
Процюк І. В. Перспективи розширення використання синергетичного підходу в антикризовому управлінні підприємствами / І. В. Процюк // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 134–143.