Аналіз особливостей носіїв маркетингових комунікацій на підприємствах послуг мобільного зв’язку України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано інструментарій маркетингових комунікацій, що застосовують підприємства послуг мобільного зв’язку України. Розглянуто не традиційні носії інструментів інтегрованих маркетингових комунікацій.
The tool of marketing communications that apply the enterprises of services of mobile communication of Ukraine is analysed in the article. The not traditional carriers of instruments of the integrated marketing communications are considered.
Description
Keywords
ринок послуг мобільного зв’язку, маркетингові комунікації, мобільні оператори, market of services of mobile communication, marketing communications, mobile operators
Citation
Ремезь Ю. Б. Аналіз особливостей носіїв маркетингових комунікацій на підприємствах послуг мобільного зв’язку України / Ю. Б. Ремезь // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 27. – С. 128–139.