Маркетинг у рекламному бізнесі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-11-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто специфіку маркетингу підприємств рекламного бізнесу, визначено основні відмінності маркетингу підприємств рекламного бізнесу за принципами маркетингової діяльності та змістом елементів комплексу маркетингу.
The article investigates specific futures of the marketing among publicity companies and determines distinctions in the marketing policy of these companies from the point of an advertising activity and inuse elements.
В статье рассматривается специфика маркетинга предприятий рекламного бизнеса, определены основные отличия маркетинга предприятий рекламного бизнеса за принципами маркетинговой деятельности и содержанием элементов комплекса маркетинга.
Description
Keywords
маркетинг, підприємство рекламного бізнесу, рекламний продукт, ціноутворення рекламних послуг, маркетингові комунікації, канали розподілу, marketing, publicity enterprises, publicity product, pricing of advertising services, marketing communications
Citation
Архипова Т. В. Маркетинг у рекламному бізнесі / Т. В. Архипова // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 29. – С. 182–192.