Роль функціональних учасників в інвестиційному процесі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-03-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Стаття присвячена дослідженню особливостей використання облігацій підприємств для фінансування інвестиційних проектів. Визначено переваги та недоліки залучення інвестиційного капіталу шляхом емісії корпоративних облігацій, названо головні перешкоди в ході їх емісії та обігу в Україні, а також окреслено напрями вирішення цих проблем.
The article is dedicated to particularity of corporate bonds using for investment project financing. The advantages and disadvantages of applying corporate bonds to invested capital formation are determined, the main difficulties in the course of their issue and circulation in Ukraine are named and the directions of these problems solution are outlined.
Статья посвящена исследованию особенностей использования облигаций предприятий для финансирования инвестиционных проектов. Определены преимущества и недостатки привлечения инвестиционного капитала при помощи корпоративных облигаций, названы главные препятствия в ходе их эмиссии и обращения в Украине, а также очерчено направления решения этих проблем.
Description
Keywords
інвестиційний капітал, фінансовий інструмент, корпоративна облігація, емісія, інвестор, емітент, invested capital, financial instrument, corporate bond, issue, investor, issuer, инвестиционный капитал, финансовый инструмент, корпоративная облигация, эмиссия, инвестор, эмитент
Citation
Поліщук Є. А. Роль функціональних учасників в інвестиційному процесі / Є. А. Поліщук // Вісник кредитно-економічного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; [відп. ред. М. І. Диба]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 1. – С. 87-94.