Знаходження оптимальних розмірів резервних запасів підприємства в умовах невизначеності

Thumbnail Image
Date
2011-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Вивчається питання про оптимальний розмір резервного товарного або виробничого запасу та оптимальний коефіцієнт ризику, які дозволяють мінімізувати сукупні витрати на зберігання та можливу дефіцитність. На основі статистичних даних знайдено такий коефіцієнт ризику для одного підприємства.
Исследуется задача определения оптимального размера резервного товарного или производственного запаса и оптимальный коэффициент риска, которые позволяют минимизировать суммарные издержки, связанные с дефицитностью и хранением запасов. На основании статистических данных найден такой коэффициент риска для одного предприятия.
Description
Keywords
резервний запас, коефіцієнт ризику, мінімізація витрат дефіцитності та зберігання, резервный запас, коэффициент риска, минимизация издержек дефицитности и хранения
Citation
Манжос Т. В. Знаходження оптимальних розмірів резервних запасів підприємства в умовах невизначеності / Т. В. Манжос, О. М. Тертична // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 2. – С. 418–430.