Методологія вимірювання загальнонаціонального інтелектуального потенціалу: світовий досвід та його адаптація в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Никифоров, Анатолій Євгенович
Nykyforov, Anatoliy
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проведено аналіз найпоширеніших методологічних підходів і практичних моделей вимірювання загальнонаціонального інтелектуального потенціалу; розкриваються переваги та недоліки систем індикаторів інтелектуального потенціалу; обґрунтовується авторський підхід і структура індикаторів інтелектуального потенціалу України.
The article deals with the topical issues of the functioning of the labor market of Ukraine, signs of its imbalance in the context of barriers to effective restructuring of the national economy; the work considers the directions of reforming employment policies in the context of macroeconomic instability.
В статье проведен анализ наиболее распространенных методологических подходов и практических моделей измерения общенационального интеллектуального потенциала; раскрываются преимущества и недостатки системы индикаторов интеллектуального потенциала; обосновывается авторский подход и структура индикаторов интеллектуального потенциала Украины.
Description
Keywords
інтелектуальний потенціал, інтелектуальний капітал, інновації, intellectual potential, intellectual capital, innovation, интеллектуальный потенциал, интеллектуальный капитал, инновации
Citation
Никифоров А. Є. Методологія вимірювання загальнонаціонального інтелектуального потенціалу: світовий досвід та його адаптація в Україні / А. Є. Никифоров // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. А. Ф. Павленко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 14, ч. 1. – С. 198-208.