Законодавчо-правове забезпечення страхового ринку в Європейському Союзі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-01-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена формуванню нормативно-правового забезпечення спільного страхового ринку країн Європейського Союзу. Розглянуто зміст основних Директив Європейського Союзу, які регламентують страхову діяльність.
The article deals with the development of the legal framework of EU common insurance market. Contents of the basic Directives of EU, which regulate insurance activity, have been examined.
Статья посвящена формированию нормативно-правового обеспечения общего страхового рынка стран Европейского Союза. Рассмотрено содержание основных Директив Европейского Союза, регламентирующих страховую деятельность.
Description
Keywords
державне регулювання страхової діяльності, Директиви ЄС, Європейський Союз, страховий ринок, страхування, state regulation of insurance activity, Directives of EU, European Union, insurance market, insurance, государственное регулирование страховой деятельности, Директивы ЕС, Европейский Союз, страховой рынок, страхование
Citation
Гаманков Д. В. Законодавчо-правове забезпечення страхового ринку в Європейському Союзі / Д. В. Гаманков // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 17. – С. 44–51.