Сучасна парадигма методології досліджень постіндустріального суспільства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-01-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено проблеми формування методології досліджень економічних систем в умовах «завершення автономії економіки, підпорядкування економічної функції соціальним цілям».
Description
Keywords
методологія, методи, парадигма, інститут, «підхід», філософія методології, «олюдненість» економічних відносин, формаційний підхід, цивілізаційний підхід, технологічний детермінізм, синергетичний ефект
Citation
Зайцев Ю. К. Сучасна парадигма методології досліджень постіндустріального суспільства / Ю. К. Зайцев, В. С. Савчук // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 11. – С. 3-13.