Теоретично-прикладні основи міжнародного руху капіталу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто основні риси міжнародного руху капіталу. Проведено аналіз форм міжнародної міграції інвестиційного капіталу.
The basic lines of international capital flow are examined in the article. The analysis of forms of international migration of investment capital is conducted.
В статье рассматриваются основные черты международного движения капитала. Проведен анализ форм международной миграции инвестиционного капитала.
Description
Keywords
міжнародна міграція капіталу, іноземні інвестиції, транснаціональні корпорації, international migration of capital, foreign investments, multinational corporations, международная миграция капитала, иностранные инвестиции, транснациональные корпорации
Citation
Малько К. С. Теоретично-прикладні основи міжнародного руху капіталу / К. С. Малько // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 14-21.