Постіндустріальні детермінанти зростання ролі освіти і науки в соціально-економічному розвитку суспільства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджується особливості процесу зростання ролі освіти і науки в контексті трансформації діяльності університетів як провідних суб’єктів освітньо-наукової діяльності в умовах глобалізованого інформаційного простору. Спостерігаються зміни практичної спрямованості науки, метою якої стає не стільки пізнання світу як самоціль, скільки розробка нових способів виробництва з мінімальними витратами.
Description
Keywords
освіта, наука, постіндустріальне суспільство, інтернаціоналізація освіти, інновації, інтелектуальна праця, конкурентоспроможність, нанотехнології
Citation
Сусловська Т. Є. Постіндустріальні детермінанти зростання ролі освіти і науки в соціально-економічному розвитку суспільства / Т. Є. Сусловська // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 22. – С. 54–63.