Трансформація структури власності європейських компаній під впливом поширення програм участі персоналу у прибутках корпорацій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-09-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті викладено результати дослідження впливу на європейську модель корпоративного управління практики реалізації програм участі персоналу у прибутках, визначено переваги для корпорацій і працівників щодо реалізації (участі) у таких програмах, охарактеризовано актуальність і перспективи поширення аналогічних програм в Україні.
The article presents the results of investigation of the European model of corporate governance practice, the implementation of programs of staff participation in profits; identifies the benefits for corporations and employees to implement the (participation) in such programs, describes the relevance and prospects for the spread of similar programs in Ukraine.
В статье изложены результаты исследования влияния на европейскую модель корпоративного управления практикой реализации программ участия персонала в прибылях, определены преимущества для корпораций и работников по реализации (участию) в таких программах, охарактеризованы актуальность и перспективы распространения аналогичных программ в Украине.
Description
Keywords
участь працівників у прибутках, корпоративне управління, європейська модель корпоративного управління, employee financial participation, corporate governance, European model of corporate governance, участие работников в прибылях, корпоративное управление, европейская модель корпоративного управления
Citation
Черпак А. Є. Трансформація структури власності європейських компаній під впливом поширення програм участі персоналу у прибутках корпорацій / А. Є. Черпак // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; відп. ред. А. Ф. Павленко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 14, ч. 2. – С. 203–208.